Beds24

Beds24

PMS, channel manager i system rezerwacji kwater

Potężne i elastyczne rozwiązanie all-in-one dla hoteli, B&B i innych rodzajów zakwaterowania.

Beds24 pomaga hotelom i innym podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania uprościć przepływ pracy i zautomatyzować powtarzające się zadania, zwiększając efektywność i oszczędzając czas.

Zintegruj

O integracji Beds24 z Poster POS

Integracja Beds24 i Poster POS pozwala hotelom, hostelom i wypożyczalniom wakacyjnym na efektywne zarządzanie swoimi restauracjami lub barami.

Beds24 to jedno z najbardziej opłacalnych, wydajnych, niezawodnych i elastycznych rozwiązań typu All-in-one, które upraszcza przepływ pracy i automatyzuje powtarzające się zadania. Beds24 to menedżer kanałów, system PMS, mechanizm rezerwacji i pobierania płatności, który jest używany przez małe i średnie hotele, B&B, hostele i zarządców nieruchomości zarządzających nawet setkami obiektów. 

Menedżer kanałów automatycznie aktualizuje ponad 50 OTAs poprzez certyfikowane połączenia dwukierunkowe. 

Konfigurowalny inteligentny multikalendarz z funkcją "przeciągnij i upuść" pozwala na zarządzanie rezerwacjami, cenami, ograniczeniami, dostępnością i pokojami w jednym centralnym miejscu.

Zrzuty ekranu
O aplikacji