Moduł Faktur

Moduł Faktur

Prowadzenie faktur VAT i kontrahentów

Prowadzenie faktur VAT

Moduł Faktur to moduł przeznaczony dla klientów Poster POS który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Zintegruj

O integracji Moduł Faktur z Poster POS

Moduł Faktur to moduł przeznaczony dla klientów Poster POS który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Moduł Faktur umożliwia:

— wystawienie faktur sprzedażowych,

— wysyłanie faktur do kontrahentów za pomocą e-mail,

— drukowanie faktur przy pomocy drukarek bonowych

— wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości)

— prowadzenie rejestru faktur i kontrahentów,

— wyszukiwanie kontrahenta po numerze NIP,

— wystawianie faktur jako lista produktów oraz jako usługa gastronomiczna

Zrzuty ekranu
O aplikacji

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?