Poster POS
У вас еще нет системы

Nie masz jeszcze POS-systemu

Dopiero otworzyłeś lokal?

Хотите поменять старую

Chcesz zmienić system

System jest przestarzały i drogi w utrzymaniu?

У вас сеть заведений

Posiadasz sieć lokali

Chciałbyś zautomatyzować pracę kilku lokali?

Mamy dla ciebie doskonałe rozwiązanie, które pokochasz!

Poster POS to mobilne rozwiązanie do zarządzania i ewidencji sprzedaży w lokalach usługowych. Poster przyspieszy proces sprzedaży, poprowadzi ewidencję magazynową i finansową, a także utworzy dokładną statystykę działalności Twojego lokalu.

Terminal

Intuicyjne, zrozumiałe oraz szybkie stanowisko pracy

Poster teasers

Panel administracyjny

Ręka na pulsie z dowolnego miejsca na świecie

Poster teasers

Menu

Szybkie i wygodne zarządzanie menu lub katalogiem produkcji

Poster teasers

Magazyn

Elastyczne i dokładne rozliczenie magazynu

Poster teasers

Fiskalizacja

Jak ustawić Poster, by współpracował z drukarką fiskalną?

Poster teasers

Marketing

Potężne instrumenty dla systemu lojalnościowego

Poster teasers

Dodatki

Api dla deweloperów, wielojęzyczność, integracji...

Poster teasers

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?