Jak zintegrować system Poster POS z Uber Eats

Jak zintegrować system Poster POS z Uber Eats

Aby zintegrować  system Poster POS z Uber Eats:

  1. Wchodzimy do panelu administracyjnego i w lewym dolnym rogu klikamy na Wszystkie aplikacje.
  2. Szukamy Uber Eats i klikamy na ikonkę.
  3. Aby dodać Uber Eats do systemu, klikamy na przycisk Zintegruj i zezwalamy na dostęp.
  4. Kliknij Połącz i zaloguj się lub utwórz konto na stronie Uber Eats.

💡 W Uber Eats nie można sprzedawać towary z modyfikatorami, więc nie są one synchronizowane. Po integracji połączenia, nie będzie w stanie samodzielnie edytować menu w Uber Eats, tylko za pomocą ich Menedżera.

W zakładce Uber Eats → menu. Zobacz produkty dostępne do zamówienia i dostawy.

💡 Teraz zamówienia online pojawią się na tablecie Uber Eats i kasie Poster. Przyjmuj zamówienia za pomocą 2 kliknięć i nie kopiuj ich ręcznie.


Czytaj więcej:

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?