Jak podłączyć Google Analytics do Poster Shop

Jak podłączyć Google Analytics do Poster Shop

Aby zobaczyć liczbę odwiedzających i ich działania na swojej stronie, podłącz system analityki internetowej.

💡  Poster Shop został poddany audytowi SEO i zoptymalizowany pod kątem indeksowania w Google i Yandex.

Aby skonfigurować Google Analytics:

  1. Przejdź do Google Analytics i kliknij w prawym górnym rogu Sign in to Analytic, aby zalogować się na konto Analytics lub utworzyć nowe.
  2. Kliknij Administracja → Ustawienia usługi na koncie Analytics.
  3. W polu Ustawienia podstawowe skopiuj Identyfikator śledzenia.
  4. W panelu administracyjnym Poster wybierz Poster Shop.
  5. Kliknij kartę UstawieniaSEO i liczniki w Poster Shop.
  6. W polu Google Analytics wklej kod identyfikatora śledzenia.
  7. Kliknij Zapisz.

💡 Aby sprawdzić połączenie analityki internetowej Google, sprawdź liczbę aktywnych użytkowników witryny.

Aby to zrobić, otwórz witrynę Poster Shop w jednej zakładce przeglądarki, a w drugiej na koncie Google Analytics, przejdź do zakładki ◷ w czasie rzeczywistym → Przeglądaj. Po skonfigurowaniu analityki zobaczysz co najmniej liczbę odwiedzających witrynę.


Czytaj więcej:

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?