Jak sprawdzić urządzenia w sieci lokalnej w OC Windows i macOS

Jak sprawdzić urządzenia w sieci lokalnej w OC Windows i macOS

Żeby sprawdzić które urządzenia są podłączone do sieci lokalnej przez Ethernet lub przez Wi-Fi, użyj narzędzia IP Scanner.

To narzędzie pokazuje listę z IP-adresami oraz MAC-adresami każdego urządzenia, dodatkowo umożliwia pingować urządzenie, żeby sprawdzić jego dostępność w sieci. Ten sposób jest szybszy i wygodniejszy, niż sprawdzanie urządzeń w internetowym interfejsie routera:

Żeby sprawdzić urządzenie w sieci lokalnej w OC Windows

  1. Pobierz Advanced IP Scanner.
  2. Uruchom narzędzie.
  3. Wybierz Uruchom i naciśnij Dalej, żeby skorzystać z narzędzia bez instalowania.


4. Naciśnij Skanuj.

5. Poczekaj aż się skończy skanowanie.

6. Prawym przyciskiem myszy naciśnij na urządzenie, które chcesz sprawdzić oraz otwórz Narzędzia → Ping.

7. Zobacz wynik sprawdzania urządzenia po IP-adresie.

Żeby sprawdzić urządzenie w sieci lokalnej w macOS

1. Pobierz IP Scanner z Apple Store.

2. Uruchom narzędzie, —  skanowanie urządzeń zacznie się automatycznie. 

💡 Żeby zrobić skanowanie ponownie, naciśnij Stop i Rescan

3. Kliknij dwa razy na urządzenie, które chcesz sprawdzić. 

4. Naciśnij Ping Device

5. Zobacz wyniki sprawdzania w zakładce ping status. Wynik success oznacza, że urządzenie jest włączone i dostępne w sieci lokalnej. 

☝️ Narzędzie dla macOS wyświetla tylko 8 pierwszych znalezionych urządzeń. Żeby zobaczyć wszystkie urządzenia, kup wersję Pro.


Czytaj więcej:

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?