Jak podłączyć drukarkę paragonową VLINE 80-2 WI-FI

Jak podłączyć drukarkę paragonową VLINE 80-2 WI-FI

Aby podłączyć drukarkę bonową VLINE 80-2 WI-FI:

1. Podłącz drukarkę do sieci 220V włącz jej przyciskiem.

2. Otwórz pokrywę elementu drukującego. Włóż nową rolkę papieru w taki sposób, żeby papier wysuwał się od spodu rolki. Zamknij pokrywę.

     
     

Tryb pracy Wi-Fi:

AP mode: gdy drukarka jest w trybie AP, działa jako punkt dostępu.

STA mode: gdy drukarka jest w trybie STA, działa jako terminal bezprzewodowy, który może znaleźć i połączyć się z punktem dostępu.

Aby umożliwić użytkownikom łatwiejszą zmianę ustawień Wi-Fi, tryb AP został ustawiony na domyślny. Użytkownik może używać komputera PC do łączenia się z drukarką przez przeglądarkę internetową. Po wejściu na stronę ustawień Wi-Fi użytkownicy mogą odpowiednio przełączyć się w tryb STA i wprowadzić inne zmiany ustawień, na przykład adres IP, identyfikator SSID.

Ustawienia WI-FI:

1. Włącz Wi-Fi na komputerze i wyszukaj sieć "POS_WIFI".

2. Hasło do Wi-Fi  jest 12345678.

3. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz IP:192.168.1.1 (ten adres IP jest wydrukowany na stronie konfiguracji Wi-Fi).

Jak wydrukować stronę konfiguracji Wi-Fi: włącz drukarkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania Wi-Fi (patrz zdjęcie poniżej), a następnie drukarka wydrukuje stronę konfiguracji.

☝️ Przytrzymaj przycisk resetowania Wi-Fi, jednocześnie włączając drukarkę, ustawienia Wi-Fi zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.

Przykład strony konfiguracji Wi-Fi, która pokazuje adres IP 192.168.0.33.

3. Użyj Google Chrome lub innej przeglądarki internetowej, aby otworzyć http://192.168.0.33, wpisz Login: admin oraz hasło: admin.

4. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła kliknij OK, aby wejść na stronę ustawień Wi-Fi.

5. Aby wybrać STA podłączenie wybierz “Work Mode“  po lewej stronie ekranu i wybierz STA MODE z listy rozwijanej i kliknij Zapisz ( Save ).

6. Nie klikaj na przycisk "RESTART" w tym momencie, zamiast tego Kliknij na "STA Setting" po lewej stronie, aby uzyskać więcej ustawień STA.

7. Kliknij przycisk "Scan", aby wyszukać i wybrać odpowiedni Wi-FI. Dalej kliknij OK. I w polu Password wprowadź hasło WI-FI. 

8. Po tych wszystkich ustawieniach, wybierz "SAVE" oraz kliknij przycisk "RESTART". I zresetuj drukarkę bonową. 

9. Drukarka została podłączona do sieci WI-FI i gotowa do pracy!

Jak wydrukować zamówienie testowe

1. Podłącz tablet do sieci WI-FI routera, do którego podłączona jest drukarka bonowa.

☝️ Jeżeli korzystasz z tabletu z systemem iOS 14.1+, w ustawieniach otwórz sekcję aplikacji i wyszukaj na liście Poster. W bloku Dostęp sprawdź przełącznik Sieć lokalna. Włącz go, aby podłączyć drukarkę i inny sprzęt.

2. Wejdź w aplikacje Poster i wprowadź PIN-kod pracownika.

3. Naciśnij w prawym górnym rogu  i wybierz Urządzenia.

4. Z listy wybierz tę drukarkę i co na niej będzie drukowane:

— Rachunek, jeżeli to jest drukarka do rachunków dla gości;

— Działy, na które drukarka będzie wysyłać bony. Na przykład, «Bar» lub «Kuchnia».

5. Naciśnij Wydrukuj paragon testowy

💡 Jeśli tekst paragonu testowego nie umieszcza się na papierze, zmień szerokość druku.

W okienku wyszukiwania urządzeń wybierz drukarkę i w zakładce Ustawienia ustaw szerokość papieru dla Twojej drukarki.

☝️ Aby drukować bony, upewnij się, że drukarka bonowa i tablet są podłączone do jednej sieci lokalnej WI-FI.

💡 Jeśli podłączyłeś jednocześnie kilka drukarek, zdefiniuj urządzenia według IP adresów.

W okienku wyszukiwania urządzeń wybierz drukarki i naciśnij Wydrukuj paragon testowy. Na tym bonie będą parametry drukarki, według których szybko znajdziesz prawidłową drukarkę w liście urządzeń.


Czytaj więcej:

— Które drukarki termiczne działają z Poster

— Jak zmienić wzór paragonu

— Jak podłączyć i skonfigurować Kitchen Kit