Co robić, gdy na wyświetlacz​u drukarki fiskalnej pojawiła się ikonka z wykrzyknikiem lub świeci się lampka na żółtą?

Co robić, gdy na wyświetlacz​u drukarki fiskalnej pojawiła się ikonka z wykrzyknikiem lub świeci się lampka na żółtą?

Gdy na wyświetlaczu pojawiła się ikonka z wykrzyknikiem lub zaświeciła się lampka na żółtą pod symbolem papieru (tak symbol wygląda - ) na drukarce fiskalnej . 

Oznacza to, że drukarka fiskalna  nie uzyskała połączenia z repozytorium według harmonogramu.


Repozytorium - jest to system informatyczny w rozumieniu ustawy, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, którego zasadniczym celem jest odbieranie i gromadzenie danych przekazywanych przez urządzenia rejestrujące i komunikacja z urządzeniami rejestrującymi w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadań dla celów kontrolnych i analitycznych. 

Aby połączyć się z Repozytorium: 

  1. Sprawdź, czy urządzenie korzysta z Internetu. 
  2. Kliknij OK na drukarce fiskalnej 
  3. Wejdź w 2 Konfiguracja - 1 Parametry ogólne - 9 Połącz z repo..
  4. Naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie ekranu „Czy kontynuować operację w tle?”, naciśnięcie klawisza  spowoduje zamknięcie ekranu, komunikacja z repozytorium będzie się odbywała w tle.
  5. Gotowe! Teraz drukarka jest podłączona do Repozytorium. 


Czytaj więcej: