Jak wyświetlić statystyki sprzedaży produktów

Jak wyświetlić statystyki sprzedaży produktów

Aby kontrolować liczbę sprzedanych dań, % kosztów żywności lub kwotę przychodów, przejrzyj statystyki sprzedaży towarów.

Aby zobaczyć statystyki sprzedaży produktów:

  1. Kliknij  Statystyki → Produkty w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
  3. Wybierz z listy rozwijanej kategorię produktów i receptur.
  4. Wybierz lokal, jeśli masz kilka z nich.
  5. Wybierz kelnera, aby zobaczyć historię sprzedaży każdego pracownika.
  6. Sprawdź towary i ich ilość, kwotę rabatu, obroty brutto, przychody, zyski i koszty żywności.
  7. Kliknij w prawym górnym rogu ⿲ Kolumny, aby wybrać kolumny, które mają być wyświetlane w statystykach sprzedaży towarów: sklep, średni koszt i cena, procent marży, premie i dodatkowe metody płatności.
  8. Kliknij nazwę kolumny, w której chcesz posortować dane.

Kliknij przycisk Eksportuj, aby pobrać arkusz kalkulacyjny Excel ze statystykami sprzedaży produktów lub kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować raport dotyczący produktów.

Aby przesłać statystyki sprzedaży każdego produktu ze szczegółami dla każdego dnia roboczego swojej instytucji, w zakładce StatystykiProdukty kliknij w prawym górnym rogu Eksportuj, wybierz według dnia i kliknij Prześlij.

Koszt żywności jest to procentowy stosunek kosztów do ceny sprzedaży.

Aby dowiedzieć się, jakie produkty sprzedają się lepiej i przynoszą lokalu więcej przychodów, kliknij nazwę produktu, a Poster zbuduje Wykres jego sprzedaży.

☝️ Usunięte produkty pozostają w statystykach i są podświetlone na czerwono.

Aby kelner szybko znaleźć popularne potrawy, zmień kolejność towarów na terminalu.