Jak wyświetlić statystyki sprzedaży według stolików

Jak wyświetlić statystyki sprzedaży według stolików

Aby kontrolować liczbę gości, średni paragon i zyski w salach lokalu, przejrzyj statystyki sprzedaży dla każdego stołu.

Aby zobaczyć statystyki sprzedaży według stolików:

  1. Kliknij Statystyki Stoliki na panelu administracyjnym.
  2. Kliknij kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
  3. Wybierz salę z listy rozwijanej, jeżeli posiadasz więcej niż z jedno piętro w lokalu lub masz taras letni.
  4. Wybierz konkretny lokal, jeżeli masz kilka lokali na jednym koncie.
  5. Kliknij nazwę kolumny, w której chcesz posortować dane.
  6. Sprawdź liczbę gości i paragonów, średnią kwotę paragonu, obroty i zyski na każdym stole.

💡 Kliknij Eksportuj, aby pobrać arkusz kalkulacyjny Excel ze statystykami sprzedaży według stolików.

💡 Aby dowiedzieć się, o której godzinie stół przynosi więcej przychodów, kliknij jego nazwę i Poster pokaże wykres sprzedaży.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?