Jak zobaczyć statystyki sprzedaży według lokali

Jak zobaczyć statystyki sprzedaży według lokali

Aby kontrolować kwoty przychodów i zysków każdego lokalu, Zobacz statystyki sprzedaży dla jednego albo kilku lokali na koncie.

☝️ Zakładka Statystyka → Lokale pojawi się w panelu administracyjnym po dodaniu drugiego lokalu do konta.

Aby zobaczyć statystyki sprzedaży według lokalów:

  1. Kliknij StatystykiLokale w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij Kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
  3. Wybierz lokal z listy rozwijanej.
  4. Kliknij + filtr, aby wyświetlić analitykę według lokalu, średniego paragonu lub kwotę przychodu.
  5. Kliknij w prawym górnym rogu na ⿲, aby wybrać, które kolumny mają być wyświetlane w statystykach lokalu.
  6. Kliknij nazwę kolumny, w której chcesz posortować dane.
  7. Sprawdź przychody, zyski, liczbę paragonów i średnią kwotę jednego paragonu w każdym lokalu.
  8. Zobacz na dole tabeli kwotę zysku lub utargu i liczbę paragonów w wybranym okresie.

💡 Aby dowiedzieć się, które dni tygodnia i godziny otwarcia przynoszą więcej przychodów, kliknij na nazwę każdego lokalu i Poster wyświetli wykres sprzedaży.

💡 Kliknij przycisk Eksportuj, aby pobrać arkusz kalkulacyjny Excel ze statystykami sprzedaży według lokali lub kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować raport.

💡 Aby przesłać statystyki sprzedaży dla każdego lokalu ze szczegółami dotyczącymi każdego dnia roboczego, w zakładce StatystykiLokale kliknij w prawym górnym rogu Eksportuj, wybierz według dnia i kliknij Eksportuj.


Czytaj więcej:

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?