Jak wyświetlić statystyki sprzedaży według kelnerów

Jak wyświetlić statystyki sprzedaży według kelnerów

Aby monitorować czas pracy i sprzedaż według pracowników, zobacz statystyki każdego kelnera.

Aby zobaczyć statystyki sprzedaży dla kelnerów:

  1. Kliknij StatystykiPracownicy → Kelnerzy w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
  3. Wybierz kelnera z listy rozwijanej.
  4. Kliknij + filtr, aby wyświetlić analitykę według liczby i kwoty średniego paragonu, odsetka za usługę, przychodów i zysków.
  5. Kliknij w prawym górnym rogu na ⿲, aby wybrać, które kolumny mają być wyświetlane w statystykach sprzedaży kelnerów.
  6. Kliknij nazwę kolumny, w której chcesz posortować dane.
  7. Zobacz wpływy, zyski, liczbę i kwotę średniego paragonu, przepracowany czas każdego kelnera.

💡 Kliknij Eksportuj, aby pobrać arkusz kalkulacyjny Excel ze statystykami sprzedaży według każdego kelnera lub kliknij Drukuj, aby wydrukować raport.


💡 Aby dowiedzieć się, w jakich godzinach kelnerzy obsłużyli większą liczbę gości, kliknij na imię pracownika, aby wyświetlić wykres sprzedaży.


💡 Aby kontrolować średni czas dostawy zamówień oraz ich opóźnienia, przejrzyj statystykę pracy kurierów w zakładce Statystyka → Pracownicy → Kurierzy.


Aby Poster rejestrował sprzedaż godzinową pracowników, sporządź raport sprzedaży kelnerów na terminalu.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?