Jak ściągać pieniądze z konta podczas dodawania dostawy

Jak ściągać pieniądze z konta podczas dodawania dostawy

Żeby przy dodawaniu dostawy Poster stworzył rozliczeniową transakcję na kwotę wartości produktów, w polu Opłata naciśnij + Dodać transakcję i wybierz Rachunek, z którego pobierze się opłata za dostawę.

Transakcja doda się we wkładce Finanse → Trnsakcję z kategorią „Dostawy”.

☝️ Jeżeli do spisywania środków za produkty wybrać rachunek „Szuflada kasowa”, to w zmianie kasowej pojawi się rozliczeniowa transakcja na kwotę dostawy

💡 Obok pola Rachunek możesz redagować kwotę opłaty dostawy:

• jeżeli umówiłeś się z dostawcami na termin płatności. Na przykład, zapłać za dostawę częściowo lub wpisz „0”, a Poster automatycznie wyliczy kwotę do zapłaty;

• żeby rozdzielić kwotę za dostawę między różnymi finansowymi kontami. Dla tego musisz po edytowaniu kwoty opłaty jeszcze raz nacisnąć + Dodaj transakcję i wypełnij informację dla każdej transakcji: Rachunek, Data opłaty, Czas, Kwota.

Żeby sprawdzić resztę produktów na magazynie i zobaczyć różnicę ilościową i wartościową na magazynie, przeprowadź inwentaryzację.Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?