Jak dodać kategorię transakcji

Jak dodać kategorię transakcji

Kategorie transakcji są to wydatki, dochody i przelewy między kontami. Na przykład kategorie "wynajem lokalu (czynsz)"," wynagrodzenie pracowników","zakupy" to wydatki, a Kategoria "obsługa bankietowa" to przychód. 

Aby utworzyć kategorie transakcji:

  1. Kliknij kartę FinanseKategorie w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Napisz nazwę transakcji na przykład "Wynajem lokalu (czynsz)".
  4. W polu Kategoria nadrzędna wybierz Główny poziom.
  5. Zaznacz prawidłowe transakcje w tej kategorii: Wpłata lub Koszty.
  6. Kliknij Zapisz.

💡 Aby wyszczególnić koszty, utwórz podkategorie transakcji. Na przykład rachunki za media są kategorią nadrzędną, a energia elektryczna, woda, ogrzewanie i wywóz śmieci są podkategoriami.

Aby to zrobić, w polu Kategoria nadrzędna wybierz nie główny poziom, ale kategorię "rachunki za media".

Aby kontrolować dochody i wydatki lokalu, twórz transakcje.