Jak wyświetlić raport według kategorii

Jak wyświetlić raport według kategorii

Aby monitorować przepływ pieniędzy na kontach, przejrzyj raport finansowy. Jest to tabela przychodów i wydatków według kategorii transakcji.

Aby wyświetlić raport według kategorii:

  1. Przejdź do zakładki FinanseRaport w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
  3. Wybierz konto z rozwijanej listy.
  4. Wybierz widok wyświetlania tabeli według roku, kwartału, miesiąca, tygodnia, dnia.
  5. Kliknij ▼ w pobliżu kwoty kategorii transakcji, aby wyświetlić datę przepływu pieniędzy, kwotę.
  6. Kliknij Eksportuj w prawym górnym rogu, aby pobrać arkusz kalkulacyjny Excel ze sprawozdaniem finansowym.
  7. Zobacz wynik finansowy na dole tabeli.  Jest to zysk netto, biorąc pod uwagę wszystkie wydatki.

💡 Po prawidłowym skonfigurowaniu zakładki Finanse wskaźnik wynik finansowy powinien odpowiadać zyskowi netto lokalu.

Aby zobaczyć wydatki i przychodzące transakcje stworzone na terminalu, zacznij pracować ze zmianami kasowymi.


Czytaj więcej: