Co to jest aktualizacja i transakcja korygująca w zmianach kasowych

Co to jest aktualizacja i transakcja korygująca w zmianach kasowych

Aktualizacja i transakcja korygująca - są to automatyczne transakcje różnic między saldem planowanym i saldem faktycznym. Taka transakcja jest dodawana po każdym zamknięciu zmiany kasowej.

☝️ Między faktycznym i planowanym saldem pojawia się różnica, jeśli podczas zamknięcia zmiany faktyczna kwota pieniężna w szufladzie kasowej różni się od tej, którą wyliczył Poster. Jeżeli ta różnica nie pojawi się na koncie gotówkowym, to jego saldo nie będzie równać się z faktycznym.

Dlatego Poster tworzy automatycznie Transakcję korygującą w zakładce Finanse Transakcje, aby na koncie gotówkowym pojawiała się faktyczna kwota w szufladzie.


Aby kontrolować ruch pieniędzy na kontach, oglądaj raport finansowy.Czytaj więcej:

— 🎬 Jak pracować ze zmianami kasowymi w Poster

— Jak pracować ze zmianami kasowymi na terminalu

— Co to jest planowane i faktyczne saldo w zmianach kasowych

Jak zredagować kwoty zmian kasowych