Jak skonfigurować ewidencję wynagrodzenia

Jak skonfigurować ewidencję wynagrodzenia

Prowadź ewidencję wynagrodzeń pracowniczych w Poster. Aby to zrobić, skonfiguruj rozliczanie czasu, wybierz metodę obliczanie płac i zobacz kwotę do wypłaty pracownikom.

Obliczanie płac jest dostępne w taryfach Business i Pro.

Konfiguracja śledzenia odpracowanego czasu

Skonfiguruj śledzenie czasu pracy pracownika, aby ustawić stawkę na godzinę, za zmianę i procent sprzedaży za zmianę.

Aby skonfigurować śledzenie odpracowanego czasu:

 1. Otwórz zakładkę UstawieniaOgólne w panelu administracyjnym.

 2. W rozdziale Ustawienia administracyjne zaznacz punkt Bierz pod uwagę czas pracy pracowników.

 3. Naciśnij Zapisz.

☝️ Jeśli nie skonfigurowałeś uwzględnienia czasu pracy pracownika, wynagrodzenie będzie naliczane tylko za stawkę miesięczną lub za zmianę, w której jest co najmniej 1 paragon, oraz procent od sprzedaży osobistej.

 

Wybór sposobu naliczania wypłat 

Wybierz jeden lub kilka sposobów naliczania wypłat w zależności od stanowiska pracownika.

Aby wybrać sposób naliczania wypłat:

 1. Otwórz zakładkę DostępStanowiska w panelu administracyjnym.

 2. Stwórz dodatkowe stanowisko lub naciśnij Edycja obok istniejącej pozycji.

 3. W rozdziale Obliczanie płac dla stanowiska: na godzinę, za zmianę, miesięczną.

 4. Naciśnij Dodaj.

💡 Aby naliczyć pracownikom procent od sprzedaż i zmotywować ich do sprzedaży kategorii towarów i receptur z wysokim zyskiem w polu Obliczanie płac wpisz procent od sprzedaży:
Osobisty, tak aby uwzględniał % od sprzedaży pracownika we wszystkich lub wybranych kategoriach menu;
Za zmianę, aby % został obliczony od kwoty wszystkich lub wybranych kategorii menu, które zostały sprzedane podczas zmiany pracownika.


Aby wybrać kategorie aktykulów i receptur , które będą miały wpływ na obliczanie wynagrodzenia każdego stanowiska, kliknij Procent od sprzedaży osobistej lub Procent od sprzedaży za zmianę na + Dodaj kategorię, a z listy wybierz kategorię Menu i napisz dla niej stopę procentową.

💡 Możesz dodać wiele kategorii menu i dostosować inny procent ich sprzedaży. Lub ustaw 0% obok kategorii artykułów i receptur, które chcesz wykluczyć z wynagrodzenia pracowników.

 

Przegląd kwot do wypłaty pracownikom 

Przeglądaj odpracowany czas, ilość zmian, odsetek ze sprzedaży oraz całkowitą kwotę, żeby zapłacić wynagrodzenie pracownikom.

Aby zobaczyć kwotę do wypłaty pracownikom:

 1. Otwórz zakładkę Finanse Wynagrodzenie w panelu administratora.

 2. Naciśnij w prawym górnym rogu kalendarz i wybierz okres ewidencji wynagrodzenia.

 3. Wybierz pracowników lub stanowiska z rozwijającej się listy, aby zobaczyć: stawkę miesięczną, odpracowany czas, zmiany, odsetki ze sprzedaży oraz całkowite kwoty wynagrodzenia.

 4. Zobacz pole Razem na dole tabeli - jest to kwota do wypłaty pracownikom za wybrany okres.

☝️ Zakładka Finanse → Wynagrodzenia pojawi się w panelu administracyjnym po wyborze sposobu ewidencji wynagrodzenia w zakładce Dostęp → Stanowiska


💡 Wynagrodzenie pracowników jest obliczane według wzoru: 

miesięczna stawka / ilość dni w miesiącu × odpracowane dni. 

 

Na przykład, pracownik ze stawką miesięczną 3000 zł. pracował z 15 lutego do 4 marca. Poster wyliczy kwotę do wypłatę:

(3000 zł. / 28 × 14) + (3000 zł. / 31 × 4) = 1500 zł. + 387 zł. = 1887 zł.


☝🏻 Jeżeli edytowałeś stawkę dla stanowiska, dane z poprzednich okresów zostaną bez zmian. Poster przeliczy sumę wypłaty tylko po zmianach ustawień rozliczenia, to znaczy dla bieżącego i następnego okresu.


💡 Procent sprzedaży osobistej jest obliczany na podstawie kwoty sprzedaży wybranych kategorii dla pracownika, który otworzył zamówienie.

Na przykład kelner zarabia 5% z kategorii „Sałatki”:

— Bartek otworzył zamówienie, dodał do niego sałatkę „Cezar” za 10 zł i sok za 2 zł;

— Artek dodał kolejną sałatkę za 10 zł do tego zamówienia i obliczył gości.

Bartek zarobiła 1 zł = 10 zł × 2 szt. × 5%, ponieważ sok nie należy do kategorii „Sałatki”, a w zamówieniu są tylko 2 sałatki „Cezar”. Artek zarobił 0 zł chociaż dodał jedną sałatkę do zamówienia, ale zamówienie otworzył Bartek, on i dostanie procent tej sprzedaży.


💡 Przykład obliczania procentu sprzedaży na zmianę kelnerów, którzy zarabiają 5% na kategorii „Sałatki”:

— 10:00 — Bartek zaczął pracę zmianową;
— 12:00 — zostało sprzedano 5 sałatek po 10 zł za sztukę i 5 soków po 2 zł za sztukę;
— 18:00 — zamknął zmianę i poszedł do domu.

— 15:00 — Arek otworzył zmianę;
— 16:00 — sprzedał 2 sałatki po 10 zł za każdą;
— 19:00 — sprzedał 1 sałatkę za 10 zł;
— 21:00 — Zmiana Arka została zamknięta.

Bartek zarobił 3,5 zł = ($10 × 5 szt. + 2 szt. × $10) × 5%, ponieważ otrzymał procent swojej sprzedaży i sprzedaży Areka, czas którego zbiegł się z czasem jego zmiany roboczej.

Arek zarobił 1,5 zł = (2 × $10 + 1 × $10) × 5%, — otrzymał wynagrodzenie tylko za swoją sprzedaż, ponieważ jednocześnie w czasie pracy zmian roboczych z kolegą, Bartek nic nie sprzedał.

💡 Jeśli weźmiemy pod uwagę wynagrodzenie jako procent sprzedaży na zmianę, na której pracownicy z różnymi stanowiskami są jednocześnie w pracy, możesz skonfigurować naliczanie wynagrodzeń tylko według ich osobistych kategorii: barman — 10% za alkohol i kelner — 5% za fajki wodne.

Na przykład, pracownicy pracowali jednocześnie i całkowita kwota przychodu wyniosła 10.000 zł = 4000 zł za fajki wodne i 6000 zł napojów alkoholowych. Kelner zarobił 200 zł = 4000 zł × 5%, a barman zarobił 600 zł = 6000 zł × 10%.


☝ Jeśli na zmianie zostanie 1 kelner i 2 barmanów, kelner otrzyma 200 zł, a obaj barmani otrzymają takie same wynagrodzenie — po 600 zł. Nawet jeśli jeden z nich sprzedał 3 koktajle, a drugi sprzedał 110 koktajli. Ponieważ ich wynagrodzenie nie jest obliczane na podstawie liczby towarów i receptur, a tylko od kwoty sprzedaży według kategorii: fajki wodne — 4000 zł, alkohol — 6000 zł.

 

Kontroluj statystyki odpracowanego czasu według każdego pracownika.Czytaj więcej:

— 🎬  Jak skonfigurować rozdział „Finanse” w Poster

— Jak dodać pracownika

Jak tworzyć transakcje w panelu administracyjnymZaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?