Jak skonfigurować ewidencję wynagrodzenia

Jak skonfigurować ewidencję wynagrodzenia

Prowadź ewidencję wynagrodzeń pracowniczych w Poster. Aby to zrobić, skonfiguruj rozliczanie czasu, wybierz metodę obliczanie płac i zobacz kwotę do wypłaty pracownikom.

Obliczanie płac jest dostępne w taryfach Business i Pro.

Konfiguracja śledzenia odpracowanego czasu

Skonfiguruj śledzenie czasu pracy pracownika, aby ustawić stawkę na godzinę, za zmianę i procent sprzedaży za zmianę.

Aby skonfigurować śledzenie odpracowanego czasu:

 1. Otwórz zakładkę UstawieniaOgólne w panelu administracyjnym.

 2. W rozdziale Ustawienia administracyjne zaznacz punkt Bierz pod uwagę czas pracy pracowników.

 3. Naciśnij Zapisz.

☝️ Jeśli nie skonfigurowałeś uwzględnienia czasu pracy pracownika, wynagrodzenie będzie naliczane tylko za stawkę miesięczną lub za zmianę, w której jest co najmniej 1 paragon, oraz procent od sprzedaży osobistej.

 

Wybór sposobu naliczania wypłat 

Wybierz jeden lub kilka sposobów naliczania wypłat w zależności od stanowiska pracownika.

Aby wybrać sposób naliczania wypłat:

 1. Otwórz zakładkę DostępStanowiska w panelu administracyjnym.

 2. Stwórz dodatkowe stanowisko lub naciśnij Edycja obok istniejącej pozycji.

 3. W rozdziale Obliczanie płac dla stanowiska: na godzinę, za zmianę, miesięczną.

 4. Naciśnij Dodaj.

💡 Aby uwzględnić procent z zysku, w rozdziale Obliczanie płac wpisz w Prowizje od sprzedaży

Osobistą, aby uwzględnić odsetek sprzedaży pracowników; 

Za zmianę, aby uwzględnić odsetek od wszystkich sprzedaży lokalu podczas zmiany pracownika.

 ☝️ Przypisz pracownikom stanowiska dla obliczenia płacy.

W zakładce Dostęp Pracownicy dodaj pracowników lub obok imienia pracownika naciśnij Edycja w polu Stanowisko z rozwijającej się listy wybierz stanowisko pracownika oraz ustaw poziom dostępu do rozdziałów paneli administratora i terminalu.

 

Przegląd kwot do wypłaty pracownikom 

Przeglądaj odpracowany czas, ilość zmian, odsetek ze sprzedaży oraz całkowitą kwotę, żeby zapłacić wynagrodzenie pracownikom.

Aby zobaczyć kwotę do wypłaty pracownikom:

 1. Otwórz zakładkę Finanse Wynagrodzenie w panelu administratora.

 2. Naciśnij w prawym górnym rogu kalendarz i wybierz okres ewidencji wynagrodzenia.

 3. Wybierz pracowników lub stanowiska z rozwijającej się listy, aby zobaczyć: stawkę miesięczną, odpracowany czas, zmiany, odsetki ze sprzedaży oraz całkowite kwoty wynagrodzenia.

 4. Zobacz pole Razem na dole tabeli - jest to kwota do wypłaty pracownikom za wybrany okres.

 💡 Wynagrodzenie pracowników jest obliczane według wzoru: 

miesięczna stawka / ilość dni w miesiącu × odpracowane dni. 

 

Na przykład, pracownik ze stawką miesięczną 3000 zł. pracował z 15 lutego do 4 marca. Poster wyliczy kwotę do wypłatę:

(3000 zł. / 28 × 14) + (3000 zł. / 31 × 4) = 1500 zł. + 387 zł. = 1887 zł.

 

☝️ Zakładka Finanse Wynagrodzenia pojawi się w panelu administracyjnym po wyborze sposobu ewidencji wynagrodzenia w zakładce Dostęp Stanowiska

 

Kontroluj statystyki odpracowanego czasu według każdego pracownika.Czytaj więcej:

— 🎬  Jak skonfigurować rozdział „Finanse” w Poster

— Jak dodać pracownika

Jak tworzyć transakcje w panelu administracyjnym

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?