Jak tworzyć transakcje w panelu administracyjnym

Transakcje - ruch pieniężny na kontach. Na przykład, zaliczka na bankiet - wpłata, opłata czynszu - koszt oraz pobranie do sejfu - przelew między kontami.


Twórz transakcje dla kontroli dochodów i rozchodów lokalu.


Aby stworzyć transakcje:

  1. Otwórz zakładkę Finanse Transakcje w panelu administracyjnym.

  2. Naciśnij przycisk Dodaj.

  3. Wybierz typ operacji: Koszt, Wypłata oraz Przelew.

  4. Wpisz kwotę transakcji.

  5. Wybierz konto i kategorie.

  6. Zaznacz datę i czas, napisz komentarz.

  7. Naciśnij Zapisz.

💡 Aby sprawdzić transakcje, które dodałeś na terminalu lub w panelu administracyjnym, przejdź do zakładki FinanseTransakcje.


☝️ Transakcje, które były dodane na terminalu, mogą być edytowane tylko w zakładce Finanse Zmiany kasowe. Naciśnij na Zmiany kasowe, żeby zobaczyć transakcje przychodu i rozchodu.


Oglądaj przychody i rozchody według każdej kategorii w raporcie finansowym.Czytaj więcej:

— 🎬 Jak skonfigurować rozdział „Finanse” w Poster

— Jak stworzyć dodatkowe konto finansowe

— Jak stworzyć kategorii transakcje

— Jak oglądać raport finansowy

— Jak pracować ze zmianami kasowymi na terminalu

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?