Jak zredagować kwoty zmian kasowych

Jak zredagować kwoty zmian kasowych

Jeżeli kwoty zmian różnią się, redaguj, usuwaj lub dodawaj nowe transakcje w panelu  administracyjnym.


Aby zredagować kwoty zmian kasowych:

  1. Otwórz zakładkę FinanseZmiany kasowe w panelu administracyjnym.

  2. W prawym górnym rogu naciśnij  kalendarz i wybierz okres raportowania.

  3. Naciśnij  zmianę kasową, żeby zobaczyć transakcje i sumy zmiany. Dla ich zmian naciśnij:

— «+», aby dodać transakcje do tej zmiany kasowej;

«Edycja», aby zredagować typ transakcji, kategorię, kwotę lub pracownika;

— «×», żeby usunąć transakcję.

☝️ Transakcje, które były dodawane przez terminal, automatycznie otrzymają kategorie Zmiana kasowa.


Aby zmienić kategorie, w zakładce FinanseZmiany kasowe naciśnij Edycja obok transakcji i wybierz inną kategorię lub podkategorię.


Jeżeli podczas zamknięcia zmiany kasowej jest różnica między saldem faktycznym i planowanym, Poster automatycznie stworzy transakcję korygującą.Czytaj więcej:

— 🎬  Jak pracować ze zmianami kasowymi w Poster

— Jak pracować ze zmianami kasowymi na terminalu

— Jak utworzyć transakcję na terminalu

Jak stworzyć transakcje w panelu administracyjnym

— Co to jest planowane i faktyczne saldo w zmianach kasowych