Co to jest planowane i faktyczne saldo w zmianach kasowych

Co to jest planowane i faktyczne saldo w zmianach kasowych

Po każdej zmianie kasowej oglądaj ruch pieniędzy w panelu administracyjnym, aby znaleźć przyczyny rozbieżności między planowanym a faktycznym saldem gotówki w kasie.


Aby zobaczyć stan zmian kasowych:

  1. Otwórz zakładkę FinanseZmiany kasowe w panelu administracyjnym.

  2. W prawym górnym rogu naciśnij na kalendarz i wybierz okres raportowy.

  3. Naciśnij na zmianę kasową, aby zobaczyć transakcje oraz stan zmiany.

💡 Saldo planowane i Saldo faktyczne w zmianie kasowej pokazuje planowaną i faktyczną kwotę w szufladzie.


Saldo planowane - jest to suma, która powinna być w szufladzie na koniec zmiany. Poster zlicza kwotę jaka pozostała na początku zmiany, transakcje i rachunki, które były opłacone gotówką.

Saldo faktyczne - jest to suma w kasie na koniec dnia, którą wprowadzi kelner przy zamknięciu zmiany kasowej.

Przychody gotówkowe i przychody bezgotówkowe - są to sumy zamkniętych rachunków tymi metodami opłat.


☝️ Kwota przychodu bezgotówkowego nie jest uwzględniana przy obliczaniu salda planowanego.

Wskaźniki Wypłata, Wpłata i Pobranie są odpowiedzialne kwotom transakcji, które kelnerzy lub kasjerzy stworzyli w terminalu.


💡 W kolumnie Początek zmiany w zmianach kasowych jest czerwony wskaźnik, który pokazuje różnicę między pozostałej kwocie w kasie po pobraniu a kwotą gotówki na początek następnej zmiany. On pomaga kontrolować ruch gotówki w szufladzie kasowej.

Zmiany, u których nie zgadzają się planowane i faktyczne salda, wyróżnią się na czerwono. Żeby planowana kwota w kasie była dopasowana do faktycznej, zredaguj transakcje w zmianie kasowej.Czytaj więcej:

— 🎬  Jak pracować ze zmianami kasowymi w Poster

— Jak pracować ze zmianami kasowymi na terminalu

— Jak zredagować kwoty zmian kasowych

— Co to jest aktualizacja i transakcja korygująca w zmianach kasowych

— Jak tworzyć transakcje w panelu administracyjnym