Jak wyświetlić raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazynie

Jak wyświetlić raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazynie

Aby kontrolować spisanie towarów i składników z magazynu, przejrzyj raport dotyczący ruchu za wybrany okres. Jest to tabela z wpływami, kosztami i średnimi kosztami produktów.

Aby zobaczyć raport na temat ruchu magazynowego:

 1. Kliknij MagazynRaport ruchu magazynowego w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
 3. Wybierz magazyn z listy, żeby zobaczyć przesuwanie produktów na kuchnie, barze, albo innych magazynach i sprawdzić sobie wartość zapasów na wybranym magazynie.
 4. Wybierz typ z listy rozwijanej: składniki, produkty, receptury lub półprodukty.
 5. Wybierz kategorię składników, produktów, receptur lub półproduktów. Na przykład, Typ zapasów — „składniki”, a kategoria - „owoce morza”.
 6. Naciśnij + Filtr, żeby zobaczyć informację dla konkretnych produktów na magazynie.
 7. Naciśnij w prawym górnym rogu , żeby wybrać kolumny do ukrycia albo do wyświetlenia w raporcie.
 8. Naciśnij na nazwę kolumny, w której chcesz odfiltrować dane.
 9. Sprawdź początkową i końcową wartość produktów za wybrany okres.
 10. W kolumnie Przyjęcia kliknij ▼ obok jednostki miary towaru, aby zobaczyć na ilość dostaw, produkcje lub przeniesienie towarów.
 11. W kolumnie Wypłata Kliknij ▼, aby zobaczyć ilość i kwoty sprzedaży, zużycia odnotowane ręcznie, inwentaryzacje i td.
 12. Zobacz na dole tablicy końcowe sumy wszystkich produktów w wybranym okresie.
    

💡 Naciśnij Eksportuj, żeby załadować Excel — tablicę z informacją o przesunięciu towarów oraz składników w magazynie albo naciśnij Drukuj, żeby wydrukować raport.


💡 Koszt składników i towarów jest obliczany na podstawie dostaw według metody średniego ważonego kosztu.


☝️ Informacje są wyświetlane w dniu kalendarzowym, a nie w przypadku zmiany kasowej.


Jeżeli produkty na magazynie nie mają daty ważności lub z innych powodów podlegają spisaniu, należy dokonać ręcznego spisania towarów.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?