Jak wyświetlić raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazynie

Jak wyświetlić raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazynie

Aby kontrolować spisanie towarów i składników z magazynu, przejrzyj raport dotyczący ruchu za wybrany okres. Jest to tabela z wpływami, kosztami i średnimi kosztami produktów.

Aby zobaczyć raport na temat ruchu magazynowego:

  1. Kliknij MagazynRaport ruchu magazynowego w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
  3. Wybierz magazyn z listy rozwijanej, aby zobaczyć ruch towarów w kuchni, barze lub innych magazynach.
  4. Wybierz typ z listy rozwijanej: składniki, produkty, receptury lub półprodukty.
  5. Wybierz kategorię składników, produktów, receptur lub półproduktów. Na przykład, Typ zapasów - "składniki", a kategoria - "owoce morza".
  6. W kolumnie Przyjęcia kliknij ▼ obok jednostki miary towaru, aby zobaczyć na ilość dostaw, produkcje lub przeniesienie towarów.
  7. W kolumnie Wypłata Kliknij▼, aby zobaczyć ilość i kwoty sprzedaży, zużycia odnotowane ręcznie, inwentaryzacje i td.

💡 Koszt składników i towarów jest obliczany na podstawie dostaw według metody średniego ważonego kosztu.

☝️ Informacje są wyświetlane w dniu kalendarzowym, a nie w przypadku zmiany kasowej.

Jeżeli produkty na magazynie nie mają daty ważności lub z innych powodów podlegają spisaniu, należy dokonać ręcznego spisania towarów.

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?