Jak wykonać przesunięcie międzymagazynowe

Jak wykonać przesunięcie międzymagazynowe

Jeżeli masz kilka magazynów, przenieś między nimi składniki, towary i wyprodukowane potrawy.

Aby przenieść między magazynami:

  1. Kliknij MagazynPrzesunięcie międzymagazynowe w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij  Dodaj.
  3. Określ datę i godzinę przeniesienia towarów.
  4. Wybierz, z którego i do którego magazynu chcesz przenieść produkty.
  5. Wybierz produkty i określ ich ilość.
  6. Kliknij Zapisz.

💡 Aby przenieść towary z datą wsteczną, określ datę i godzinę, które wchodzą w okres inwentaryzacji.