Jak dodać dostawcę

Jak dodać dostawcę

Dodaj dostawców, aby dostarczać towary do magazynu, wyświetlać ich ilość i ilość.

Aby dodać dostawcę:

  1. Kliknij Magazyn → Dostawcy w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. W polu Nazwa wpisz nazwę firmy, która dostarcza towary. Na przykład "Selgros".
  4. Wprowadź NIP dostawcy - 10 cyfr dla podmiotu prawnego.
  5. Napisz numer telefonu, adres i zostaw komentarz.
  6. Kliknij Zapisz.

💡 Aby szybko dodać dostawcę podczas dostawy towarów do magazynu, wejdź w Magazyn → Dostawy kliknij przycisk Dodaj, a w polu dostawca z listy rozwijanej wybierz Dodaj nowego dostawcę.


💡 Jeżeli umówiłeś się z dostawcami na opłatę w terminie, sprawdź swoje rozliczenia. Dla tego wejdź do wkładki Magazyn → Dostawy i zobacz status dostaw Opłacono, Nieopłacono oraz kwoty w kolumnie Dług.


Żeby szybko dodawać produkty na magazyn, korzystaj z importu dostaw lub skanuj czytnikiem kody kreskowe składników.