Jak dodać magazyn

Jak dodać magazyn

Dodaj magazyny, aby robić dostawy się, monitorować zapasy, odpisywać składniki i przeprowadzać inwentaryzację.

Aby dodać magazyn, w którym przechowywane są produkty w Twojej firmie:

  1. Kliknij  MagazynMagazyny w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Wpisz nazwę i adres magazynu.
  4. Wybierz lokal, aby powiązać magazyn z jednym lub więcej lokali.
  5. Kliknij Zapisz.

💡 Przywiąż nowy magazyn do lokalu, aby składniki i towary były automatycznie pobierane przy sprzedaży na terminalu.

Jeśli te same składniki są przechowywane w różnych magazynach zakładu, skonfiguruj Zasady zejście ze stanu magazynowego, aby określić, skąd będą pobierane produkty. Na przykład, cytryny lub mleko.

☝️ Jeśli usuniesz magazyn, zapasy produktów na nim zostaną przeniesione do kosza.

Aby składniki i towary zostały pobrane z magazynu, dokonaj pierwszej

dostawy produktów.

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?