Jak przeprowadzić inwentaryzację

Jak przeprowadzić inwentaryzację

Inwentaryzacja jest to sprawdzenie zapasów towarów na magazynie w wybranym okresie. Poster porównuje planowane i rzeczywiste salda na magazynie, aby pokazać wynik inwentaryzacji-różnicę między saldami w ilości i pieniądzach.

Aby przeprowadzić inwentaryzację:

 1. Kliknij  MagazynInwentaryzacja w panelu administracyjnym.
 2. Kliknij przycisk Dodaj.
 3. Wybierz magazyn, w którym chcesz dokonać inwentaryzacji.
 4. Wybierz Zakres czasu dla inwentaryzacji:
 • Wstecz, z mocą wsteczną i określ datę i godzinę; 
 • Obecna, jeśli chcesz policzysz zapasy teraz.

      5. Wybierz typ inwentaryzacji:

- Pełny,  jeśli chcesz sprawdzić wszystkie zapasy produktów w magazynie;
- Częściowy, aby policzyć zapasy poszczególnych produktów lub kategorii. Znajdź je za pomocą szybkiego wyszukiwania i zaznacz pole wyboru.

       6. Kliknij Zapisz.

       7. Wypełnij kolumnę saldo rzeczywiste. Napisz liczbę towarów i składników na magazynie, aby Poster automatycznie liczył różnicę. 

☝️ W kolumnie Saldo początkowe są wyświetlane saldo z poprzedniej inwentaryzacji, w związku z czym wpływy i wydatki są podane w okresie od ostatniej inwentaryzacji dla każdego z produktów.

      8. Kliknij wykonaj inwentaryzację.

Zapasy towarów i składników zmienią się na te, które podałeś.

☝ Prowadź inwentaryzację w jednej zakładce przeglądarki, nie Duplikuj ich.


💡 Jeśli w czasie inwentaryzacji pozostały Cię gotowe posiłki lub półprodukty, wprowadź ich liczbę w zakładce Półprodukty. Wypełnij kolumnę saldo rzeczywiste i Poster rozbije zapasy półproduktów i gotowych potraw na składniki i wyświetli ich liczbę w kolumnie saldo rzeczywiste w potrawach i półproduktach.


💡 Jeśli korzystasz z produkcji, wypełnij kolumnę saldo rzeczywiste w zakładce Produkcja.


Jeżeli popełniłeś błąd podczas sprawdzania zapasów na magazynie, zmień inwentaryzację. Aby to zrobić, w zakładce MagazynInwentaryzacja obok częściowej inwentaryzacji kliknij opcję Otwórz okres inwentaryzacji i edytuj. Wpisz rzeczywiste zapasy i zrób inwentaryzacje.

☝️ W jednym magazynie może być tylko jedna inwentaryzacja.

🗑 Możesz usunąć ostatnią inwentaryzację.

☝️ Tylko pracownicy z pełnym dostępem do panelu administracyjnego mogą edytować i usuwać inwentaryzacji.


Aby znaleźć przyczyny rozbieżności, spójrz na ruch towarów i składników w okresie inwentaryzacji:

 1. W kolumnach Nazwa i Saldo początkowe sprawdź towary i składniki, według których był ruchy na magazynie, oraz ich liczbę.
 2. W kolumnie wpływy kliknij ▼ obok produktu, aby zobaczyć dostawy i przesunięcie międzymagazynowe.
 3. Kliknij ▼ w kolumnie Zużycie, aby zobaczyć sprzedaż towarów i potraw z tego składnika.
 4. Kliknij ▼ w kolumnie Spisane, aby zobaczyć spisanie ręcznie z magazynu.
 5. W kolumnie planowane saldo sprawdź liczbę towarów lub składników, które powinny być w magazynie, biorąc pod uwagę wszystkie sprzedaż, spisania towaru lub ruchy.


☝️ Przeprowadzonej inwentaryzacji nie można będzie edytować, podobnie jak dostawy, spisanie towarów i przeniesienia z poprzedniego okresu inwentaryzacji. Napisz do nas na czacie, jeśli chcesz usunąć ostatnią przeprowadzoną inwentaryzację.