Jak dodać dostawę na terminalu

Jak dodać dostawę na terminalu

Dostawy - są przyjęcia zewnętrzne. Dodawaj dostawy na magazine, aby ewidencjonować zapasy produktów i ich koszt.

Przed tym, jak dodać dostawę, stwórz składniki i  artykuły , które będą przechowywać się na storey

Aby dodać dostawę na terminalu:

  1. Kliknij w prawym górnym rogu na ≡ i wybierz Dodaj dostawę.
  2. W polu dostawca z listy rozwijanej wybierz nazwę dostawcy lub nazwę firmy, która dostarcza produkty.
  3. Wybierz magazine , w którym będą przechowywane towary.
  4. W Пол Конто wybierz sposób Płatności.

    ☝️ Jeżeli wybierzesz gotówkowy rachunek, na przykład, «Szuflada kasowa», делать zmiany kasowej doda się rozliczeniowa transakcja na kwotę dostawy. Jeżeli nie wybierzesz konto finansowe, чтобы получить статус «Nieopłacono».

  5. Kliknij Wybierz, aby dodać produkty do dostawy.
  6. Napisz ilość, koszt jednostkowy l ub całkowitą kwotę dostawy.
  7. Kliknij Dodaj składnik, aby dodać inne produkty.
  8. Kliknij Zapisz .

💡 Użyj klawiatury numerycznej, aby określić lub edytować ilość i wartość towarów. Aby to zrobić, w lewym górnym rogu okna dostawy Kliknij <> , aby szybciej wybrać pole do wpisania.


☝️ Dostawy на terminalu można dodawać Tylko ж aplikacji на IOS СМАЗКУ андроида . Jeśli МСЗ wersję Internetowa terminala, aplikację ж systemie Windows , смазочного MacOS , dodaj materiały делать Panelu administracyjnego.


💡 Jeżeli przy przyjęciu dostawy na terminalu nie wybrałeś konto finansowe, to możesz rozliczyć się z dostawcą później. Dla Tego otwórz ш panelu administracyjnym wkładkę Magazyn → Dostawy я naprzeciwko nieopłaconej dostawy wciśnij Edytuj , ав Полу Oplata dodaj transakcję.


☝️ W terminalu nie można wybrać opakowanie Towarów, które będą przechowywane na Magynie. Aby dodać dostawy do pudełek lub opakowań, Utwórz dostawy w panelu administracyjnym.