Jak dodać dostawę na terminalu

Jak dodać dostawę na terminalu

Dostawy — to są przyjęcia zewnętrzne. Dodawaj dostawy na magazyn, aby ewidencjonować zapasy produktów i ich koszt.

Przed tym, jak dodać dostawę, stwórz składniki i artykuły, które będą przechowywać się na magazynie

Aby dodać dostawę na terminalu:

  1. Kliknij w prawym górnym rogu na ≡ i wybierz Dodaj dostawę.
  2. W polu dostawca z listy rozwijanej wybierz nazwę dostawcy lub nazwę firmy, która dostarcza produkty.
  3. Wybierz magazyn, w którym będą przechowywane towary.
  4. W polu Konto wybierz sposób płatności.
  5. Kliknij Wybierz, aby dodać produkty do dostawy.
  6. Napisz ilość, koszt jednostkowy lub całkowitą kwotę dostawy.
  7. Kliknij Dodaj składnik, aby dodać inne produkty.
  8. Kliknij Zapisz.

💡 Użyj klawiatury numerycznej, aby określić lub edytować ilość i wartość towarów. Aby to zrobić, w lewym górnym rogu okna dostawy Kliknij <>, aby szybciej wybrać pole do wpisania.

☝️  Dostawy na terminalu można dodawać tylko w aplikacji na iOS lub Androida. Jeśli masz wersję internetową terminala, aplikację w systemie Windows lub MacOS, dodaj materiały do panelu administracyjnego.

☝️ W terminalu nie można wybrać opakowanie towarów, które będą przechowywane na magazynie. Aby dodać dostawy do pudełek lub opakowań, Utwórz dostawy w panelu administracyjnym.

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?