Jak przeprowadzić częściową inwentaryzację

Jak przeprowadzić częściową inwentaryzację

Inwentaryzacja odbywa się w Poster jednocześnie we wszystkich pozycjach w magazynie. Aby sprawdzić zapasy kilku składników, towarów i potraw, przeprowadź częściową inwentaryzację.

Aby przeprowadzić inwentaryzację:

  1. Kliknij  Magazyn → Inwentaryzacja w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Wybierz magazyn, w którym chcesz dokonać inwentaryzacji.
  4. Wybierz Zakres czasu dla inwentaryzacji:
  • Wstecz, z datą wsteczną, określ datę i godzinę; 
  • Obecna, jeśli podliczasz zapasy teraz.

      5. Wybierz typ inwentaryzacji — Częściowa, aby policzyć zapasy poszczególnych produktów lub kategorii.

       6. Znajdź je za pomocą szybkiego wyszukiwania i zaznacz pole wyboru.

       7. Kliknij Zapisz.

       8. Wypełnij kolumnę saldo rzeczywiste. Napisz liczbę towarów i składników na magazynie, aby Poster automatycznie liczył różnicę. 

☝️ W kolumnie Saldo początkowe są wyświetlane saldo z poprzedniej inwentaryzacji, w związku z czym wpływy i wydatki są podane w okresie od ostatniej inwentaryzacji dla każdego z produktów.

      9. Kliknij wykonaj inwentaryzację.

Zapasy towarów i składników zmienią się na te, które podałeś.

☝ Prowadź inwentaryzację w jednej zakładce przeglądarki, nie Duplikuj ich.

💡 Jeśli korzystasz z produkcji, wypełnij kolumnę saldo rzeczywiste w zakładce Produkcja.


Jeżeli popełniłeś błąd podczas sprawdzania zapasów na magazynie, zmień inwentaryzację. Aby to zrobić, w zakładce MagazynInwentaryzacja obok wykonanej pełnej inwentaryzacji kliknij Zobacz → Otwórz okres inwentaryzacji i edytuj. Teraz można będzie edytować dostawy, spisania, przeniesienia i produkcje, które zostały utworzone przed datą tej inwentaryzacji. Wpisz rzeczywiste zapasy i wykonaj inwentaryzacje.
☝️ W jednym magazynie może być tylko jedna inwentaryzacja.

🗑 Możesz usunąć ostatnią inwentaryzację.
☝️ Tylko pracownicy z pełnym dostępem do panelu administracyjnego mogą edytować i usuwać inwentaryzacji.


Czytaj więcej: