Jak wydrukować arkusz inwentaryzacji

Jak wydrukować arkusz inwentaryzacji

Wydrukuj arkusz z listą składników, towarów i potraw w magazynie, aby dokonać inwentaryzacji.

Aby wydrukować arkusz inwentaryzacji:

  1. Kliknij Magazyn → Inwentaryzacja w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij Otwórz obok aktualnego inwentarza w wybranym magazynie.
  3. Kliknij w prawym górnym rogu Drukuj i wybierz:
  • Pełna lista receptur i półproduktów;
  • Receptury i półprodukty tylko z bilansem rzeczywistym.

💡 Wydrukuj arkusze inwentaryzacji zamkniętych i otwartych już z podanymi rzeczywistymi zapasami składników i towarów.