Jak dodać dostawę w panelu administracyjnym

Jak dodać dostawę w panelu administracyjnym

Dostawy — to są przyjęcia zewnętrzne. Dodawaj dostawy na magazyn, aby ewidencjonować zapasy produktów i ich koszt.


Przed tym, jak dodać dostawę, stwórz składniki i artykuły, które będą przechowywać się na magazynie.


Aby dodać dostawę na magazyn:

  1. Otwórz zakładkę MagazynDostawy w panelu administracyjnym.

  2. Naciśnij przycisk Dodaj.

  3. Wybierz datę i czas dostawy

  4. Wybierz dostawcę lub stwórz nowego, jeśli go nie ma na liście.

  5. Wybierz magazyn, w którym będą przechowywać się produkty.

  6. W pole Konto w księgowości do odpisu środków wybierz konto, z którego płacisz za dostawę.

  7. Wybierz artykuły i składniki, wpisz ilość, cenę za jednostkę oraz wybierz podatek.

  8. Naciśnij Zapisz.

💡 Aby szybko dodać dostawę na magazyn, korzystaj z importu dostaw.


💡 Dodawaj dostawy na magazyn z datą wsteczną, jeśli one wchodzą w okres aktualnej inwentaryzacji. 


☝️ Podczas wyboru konta do opisu środków «Szuflada kasowa», do zmiany kasowej doda się transakcja kosztu na kwotę dostawy.


Aby dodać na magazyn dostawę paczkami lub zgrzewkami, wykorzystaj opakowania.Czytaj jeszcze:

— 🎬  Jak pracować z magazynem w Poster

— Jak dodać dostawcę

— Jak stworzyć opakowanie

— Jak importować dostawy

— Jak wyświetlić raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazynie

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?