Jak dodać dostawę w panelu administracyjnym

Jak dodać dostawę w panelu administracyjnym

Dostawy - są przyjęcia zewnętrzne. Dodawaj dostawy na magazine, aby ewidencjonować zapasy produktów i ich koszt.


Przed tym, jak dodać dostawę, stwórz składniki i artykuły , które będą przechowywać się na storey.


Aby dodać dostawę na magyn:

 1. Otwórz zakładkę MagazynDostawy w panelu administracyjnym.

 2. Naciśnij przycisk Dodaj .

 3. Wybierz datę i czas dostawy

 4. Wybierz dostawcę СМАЗКА stwórz nowego, jeś идут Nie ма на liście.

 5. Wybierz magazine , w którym będą przechowywać się produkty.

 6. Wybierz artykuły i składniki , wpisz ilość , cenę za jednostkę oraz wybierz podatek .

 7. Wyżej w polu Opłata naciśnij + Dodaj płatność i wybierz Rachunek, z którego pobierze się opłata za dostawę.

  💡 Edytuj kwotę opłaty dostawy:
  • jeżeli umówiłeś się z dostawcami na termin płatności. Na przykład, zapłać za dostawę częściowo lub wpisz «0», Плакат автоматические wyliczy kwotę do zapłaty;
  • eby rozdzielić kwotę za dostawę między rónymi finansowymi kontami. Dla tego musisz po edytowaniu kwoty opłaty jeszcze raz nacisnąć + Dodaj transakcję i wypełnij informację dla każdej transakcji: Rachunek , Data opłaty, Czas, Kwota .

 8. Naciśnij Zapisz .


💡 Aby szybko dodać dostawę na magazine, korzystaj z importu dostaw.


💡 Dodawaj dostawy na magazine z uległą datą, jeżeli oni mieszczą się w okresie obecnej inwentaryzacji . Możesz również dokonywać wpłaty za dostawy w zamkniętym okresie inwentaryzacyjnym, żeby uregulować płatności z dostawcami.


☝️ Podczas wyboru konta do opisu środków «Szuflada kasowa», do zmiany kasowej doda się transakcja kosztu na kwotę dostawy.


💡 zęby sprawdzić rozliczenia г dostawcami мы wkładce Magazyn → Dostawy Zobacz statusy dostaw Opłacona , Nieopłacona я kwoty ж kolumnie Dług .

Zęby rozliczyć Sie г dostawcą, obok nieopłacone dostawy Kliknij Edytuj IW Полу Oplata dodaj transakcję. Po czym kwota automatycznie skoryguje się we wkładkach Finanse → Transakcję i Finanse → Zmiany kasowe .

Obserwuj wspólną kwotę dostaw każdego dostawcy oraz kwotę Twojego długu przed dostawcami we wkładce Magazyn → Dostawcy .


Aby dodać na magazine dostawę paczkami lub zgrzewkami, wykorzystaj opakowania.Czytaj jeszcze:

🎬 Jak pracować z storeynem w Плакат

Jak dodać dostawcę

Jak stworzyć opakowanie

Jak importować dostawy

Jak wyświetlić raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazine