Jak obliczany jest koszt jedzenia?

Jak obliczany jest koszt jedzenia?

Zrób dostawę składników i artykułów na magazyn, a Poster automatycznie wyliczy koszt receptur.Jak oblicza się koszt artykułów i składników

Koszt artykułów i składników liczy się na podstawie dostawy metodą średnio ważonego kosztu.


💡 Koszt artykułów i składników oblicza się za pomocy wzoru:

całkowity koszt towarów na magazynie / ilość towarów na magazynie.


Na przykład, zrobiłeś dwie dostawy pomarańczy różnią się one ilością i kosztem: 10 kg za 3 zł. i 5 kg za 5 zł. Poster oblicza koszt:

(10 kg × 3 zł. + 5 kg × 5 zł.) / (10 kg + 5 kg) = 3,67 zł. za 1 kg pomarańczyJak obliczać koszt receptur i półproduktów

Koszt receptur i półproduktów składa się z całkowitej kwoty ich składników.


Na przykład, koszt receptury “Mojito” Poster obliczy jak sumę kosztu jego składników:

0,55 zł. + 4,67 zł. + 2,16 zł. + 0,04 zł = 7,42 zł.

☝️ Koszt produkowanych receptur i półproduktów składa się z sumy ich składników na magazynie w momencie produkcji.Jak oblicza się koszt towarów, których nie ma na magazynie

Jeżeli nie zrobiłeś dostawy towarów przed sprzedażą, zapasy towarów będą ujemne. Koszt tych pozycji w zakładce MagazynZapasy będzie wyświetlać się na zero.


Koszt towarów i składników w recepturach oraz półproduktów, będzie obliczać się według ostatniego średnio ważonego kosztu, kiedy te towary były na magazynie. Ten koszt zostanie uwzględniony przy sprzedaży dań, które mają składniki z ujemnym zapasem na magazynie.


Po dostawie brakujących składników, koszt zapasów na magazynie i w paragonach, które były fiskalizowane, póki składników nie było na magazynie, zmieni się na koszt z tej dostawy.

Koszt składników i towarów jest uśredniany w okresie między przeprowadzeniem ostatniej pełnej inwentaryzacji do do następnej kontroli wszystkich produktów na magazynie. Aby zapobiec uśrednieniu kosztu składników i towarów, należy przeprowadzić inwentaryzację.


Czytaj więcej:

— 🎬  Jak pracować z magazynem w Poster

— Co to jest «Produkcja» i jak wyprodukować danie

Jak zmienić koszt składników i produktów?

— Jak wyświetlić raport dotyczący ruchu towarów i składników w magazynie

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?