Jak skonfigurować rabatowy system lojalnościowy

Jak skonfigurować rabatowy system lojalnościowy

Skonfiguruj rabatowy system lojalnościowy, aby goście otrzymywali rabat od kwoty zakupów. Stwórz grupę klientów, skonfiguruj warunki przejścia między grupami oraz dodaj gości do listy klientów .


Tworzenie grup klientów

Stwórz grupy klientów, aby skonfigurować uwzględnienie rabatów.


Aby utworzyć grupę klientów:

 1. Otwórz zakładkę MarketingGrupy klientów w panelu administracyjnym.

 2. Naciśnij Dodaj.

 3. Podaj nazwę grupy klientów.

 4. W polu Program lojalnościowy wybierz System rabatowy.

 5. Wpisz wysokość rabatu. Na przykład, «5%».

 6. Naciśnij Dodaj.

💡 Skonfiguruj różną wysokość rabatu dla różnych grup klientów.


Warunki przejścia między grupami rabatowymi

Aby zwiększała się wielkość odsetek zniżki, włącz automatyczne przejścia dla klientów między grupami rabatowymi.


Żeby skonfigurować warunki przejścia między grupami rabatowymi:

 1. Otwórz zakładkę Marketing → Programy lojalnościowe w panelu administracyjnym.

 2. W rozdzialu System rabatowy włącz Przejście między grupami.

 3. W punkcie Warunki przejścia wybierz grupę z listy i tam wpisz kwotę progową zamówień.

 4. Naciśnij Dodaj i takim samym sposobem dopasuj sumy zamówień z grupą zniżkową.

 5. Naciśnij Zapisz.

☝️ Przy przejściu do nowej grupy, odsetek zniżki zwiększa się z następnym zamówieniem.


Dodawanie klientów

Aby gość został uczestnikiem programu lojalnościowego i otrzymywał zniżki z kwoty zamówień, dodaj go do listy klientów.

 1. Otwórz zakładkę Marketing → Klienci w panelu administracyjnym.

 2. Naciśnij przycisk Dodaj.

 3. Wypełnij kartę klienta i wybierz grupę, która odpowiada wielkości rabatu.

 4. Naciśnij Dodaj.

💡 Dodawaj nowych klientów w terminalu. Podczas zamówienia naciśnij na % a dalej na + w oknie z listą wszystkich klientów, wypełnij kartę i naciśnij Gotowe.


Aby artykuły czy receptury nie uczestniczyły w systemach rabatowych, zaznacz w ich kartach opcje Nie uczestniczy w rabatach.Czytaj więcej:

— Jak dodać klienta w panelu administracyjnym

— Jak dodać klienta przez terminal

— Jak skonfigurować bonusowy system lojalnościowy