Jak skonfigurować bonusowy system lojalnościowy

Jak skonfigurować bonusowy system lojalnościowy

Skonfiguruj bonusowy system lojalnościowy, aby klienci gromadzili bonusy i opłacali bonusami rachunek lub jego część. Stwórz grupy klientów, skonfiguruj warunki przejścia między grupami bonusowymi oraz dodaj gości do listy klientów.


Tworzenie grupy klientów

Stwórz grupy klientów, aby skonfigurować kumulacje bonusów.


Aby utworzyć grupę klientów :

 1. Otwórz zakładkę Marketing Grupy klientów w panelu administracyjnym.

 2. Naciśnij przycisk Dodaj.

 3. Podaj nazwę grupy. Na przykład, «5%».

 4. W polu Program lojalnościowy wybierz System bonusowy.

 5. Wpisz wielkość bonusu «5%».

 6. W polu Bonus na urodziny wpisz wielkość bonusu, który automatycznie będzie dodany w dzień urodzin.

 7. Naciśnij Dodaj.

💡 Skonfiguruj różne procenty dla różnych grup.


Warunki przejścia między grupami bonusowymi

Aby procent bonusów zwiększał się, włącz automatycznie przejście między grupami bonusowymi oraz wprowadź kwotę zakupów


💡 Aby skonfigurować warunki przejścia między grupami:

 1. Otwórz zakładkę Marketing → Programy lojalnościowe w panelu administracyjnym.

 2. W rozdziale System bonusowy w punkcie Maksymalny % wpisz maksymalny możliwy procent rachunku, ile może zapłacić gość. Na przykład, podaj «100%» dla opłaty całego rachunku tylko bonusami.

 3. W polu Bonus powitalny wpisz kwotę, którą otrzymają goście przy rejestracji.

 4. Włącz Przejście między grupami.

 5. W punkcie Warunki przejścia dodaj grupę z listy i podaj kwotę progową zakupów, przy osiągnięciu których gość utrzyma większy procent gromadzenia bonusów.

 6. Naciśnij Dodaj i takim samym sposobem dopasuj pozostałe kwoty i procenty bonusowe.

 7. Naciśnij Zapisz.Dodawanie klientów

Aby gość został uczestnikiem bonusowego systemu lojalnościowego, dodaj go do listy klientów.


Aby dodać klienta:

 1. Otwórz zakładkę Marketing → Klienci w panelu administracyjnym.

 2. Naciśnij przycisk Dodaj.

 3. Wypełnij kartę klienta i wybierz grupę bonusową, która odpowiada jemu.

 4. Naciśnij Dodaj.

💡 Dodawaj nowych gości w terminalu. Naciśnij na + w oknie z listą klientów, wypełnij kartę gościa i naciśnij Gotowe.


Jeśli gość zgromadził na swoim rachunku bonusy od zamówień i chce je wykorzystać, przyjmuj płatność bonusami.Czytaj więcej:

— Jak dodać klienta w panelu administracyjnym

— Jak dodać klienta przez terminal

— Jak zaakceptować płatności z bonusami

— Jak importować bazę klientów i ich bonusy