Jak importować składniki

Jak importować składniki

Aby szybko dodać menu w Poster, zaimportuj składniki, a następnie skomponuj z nich receptury i półprodukty.


Aby uzyskać szablon tabeli, wyeksportuj receptury. Następnie zaimportuj tabelę z recepturami w Poster.


Aby zaimportować składniki:

  1. Kliknij Menu → Składniki w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij w prawym górnym rogu na * * * i wybierz Import towarów.
  3. Kliknij przycisk Pobierz, aby wybrać tabelę produktów na komputerze i przesłać ją do Poster.
  4. Kliknij Rozpocznij import.
  5. Dopasuj pola Nazwa, Kategoria, Sklep, Kod kreskowy, Typ, Cena, Waga produktu i podatek do kolumn tabeli.
  6. Kliknij Sprawdź dane.
  7. Jeśli wszystko jest poprawne, kliknij przycisk Importuj.

🚧 W mobilnej wersji panelu administracyjnego nie można importować danych.
Dopóki trwa przygotowywanie aktualizacji, możesz wgrać tabelę ze składnikami za pomocą swojego komputera w web wercji panelu administracyjnego.


Teraz, aby wypełnić menu lokalu, utwórz receptury i półprodukty.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?