Jak dodawać artykuły

Jak dodawać artykuły

Artykuły — to produkty, które kupujesz już gotowe i sprzedajesz bez przygotowania. One nie uczestniczą w przygotowywaniu dań i napojów. Na przykład, butelka wody lub czekolada.

 

Aby dodać artykuł:

  1. Otwórz zakładkę MenuArtykuły w panelu administracyjnym.

  2. Naciśnij przycisk Dodaj.

  3. Wpisz nazwę, wybierz kategorię i dział.

  4. Wprowadź cenę artykułu w pole Razem. Pola Koszt i Narzut będą obliczane automatycznie po dodaniu dostawy do magazynu.

  5. Załaduj zdjęcie artykułu lub wybierz kolor ikony - będą wyświetlać się one na terminalu u kelnera czy kasjera.

  6. Naciśnij Zapisz.

💡 W przypadku towarów, które sprzedajesz wagowo, zaznacz pole Artykuł ważony i podaj cenę za 100 gramów. Sprzedając taki produkt, kelnerzy wprowadzą tylko wagę na terminalu, a koszt zostanie obliczony automatycznie.


☝️ Jeżeli zaznaczysz element Nie uczestniczy w rabatach, produkt nie będzie uczestniczył w programach lojalnościowych, a rabaty i bonusy nie będą miały do niego zastosowania.


☝ ️ Jeżeli usuniesz produkt, zostanie on przeniesiony do kosza. Produkty są przechowywane w koszu na śmieci przez 30 dni po usunięciu.


Jeżeli sprzedajesz kilka rodzajów tego samego Artykułu, dodaj do niego modyfikacje.Czytaj jeszcze:

Czym różnią się artykuły od receptur

— 🎬 Jak pracować z menu w Poster

Jak stworzyć modyfikatory artykułów

Jak zaznaczyć towary, aby one nie uczestniczyły w rabatach