Jak stworzyć modyfikatory artykułów

Jak stworzyć modyfikatory artykułów

Modyfikatory — to odmiany tego samego produktu. Na przykład, sok — towar, a sok pomarańczowy, mango, granat — modyfikatory. Każda modyfikacja ma swój kod kreskowy, cenę i koszty.

Z modyfikacjami katalog towarów będzie kompaktowy i kelner szybciej znajdzie i sprzeda towar.


Aby dodać modyfikacje towarów:

  1. Kliknij kartę Menu → Artykuły w panelu administracyjnym.

  2. Naciśnij przycisk Dodaj.

  3. Wprowadź nazwę towaru „Sok”.

  4. Wybierz kategorię i dział.

  5. W pkt Cena i kod kreskowy zaznacz Z modyfikacjami — kilka rodzajów towaru.

  6. W polu Nazwa wpisz rodzaj soku „sok Pomarańczowy”.

  7. Wprowadź koszt modyfikacji w polu Ogółem. Pola Koszt i Marża wyliczają się automatycznie po dostarczeniu towaru do magazynu.

  8. Kliknij przycisk Dodaj jeszcze jedną modyfikację, a następnie wypełnij pola NazwaOgółem dla każdego nowego rodzaju soku.

  9. Pobierz zdjęcie towaru lub wybierz kolor ikony.

  10. Kliknij Zapisz.

☝️ Jeśli utworzysz towar bez modyfikacji, nie da się go później dodać. W tym przypadku należy usunąć towar i utworzyć nowy już z modyfikacjami.  


💡 Organizowanie menu z modyfikacjami towarów, aby przyspieszyć pracę kelnerów na terminalu:


Po każdej modyfikacji towarów kontroluj statystyki sprzedaży i magazynowe pozostałości.


Czytaj jeszcze:

— Jak dodawać artykuły