Jak dokonać zwrotu fiskalnego i usunąć paragon

Jak dokonać zwrotu fiskalnego i usunąć paragon

Zwróć paragon fiskalny i usuń go z Postera, aby dochód w raporcie okresowym (X) odpowiadał kwocie w kasie i na rachunku bankowym.

Aby dokonać zwrotu fiskalnego i usunąć paragon:

  1. Kliknij Historia zamówień na górze ekranu terminala, aby przejść do archiwum paragonów.
  2. Wybierz paragon i naciśnij przycisk Zwrot.
  3. Jeśli gość zapłacił za zamówienie:
  • gotówka, poczekaj na wydrukowanie paragonu zwrotnego na drukarce fiskalnej;
  • kartą, poproś go, aby przełożył kartę na terminal płatniczy. Na terminalu bankowym i drukarce fiskalnej zostaną wydrukowane paragony zwrotu. Kliknij Przycisk Zakończ.

       4. Otwórz na panelu administracyjnym Statystyki → Paragony.

       5. Wyszukaj odpowiedni paragon, kliknij •••  i wybierz Usuń.
       6. Zgłoś paragon do księgowej jako zwrotny, żeby proces zwrotu paragonu został prawidłowo zakończony.

💡 Usunięty paragon pozostanie w statystykach i będzie podświetlony na Czerwono. Nie jest on uwzględniany w przychodach, a sprzedane towary i składniki będą zwrócone do magazynu.

☝️ W paragonach z towarami fiskalnymi nie można edytować metody płatności. Dokonaj zwrotu fiskalnego, Usuń paragon w panelu administracyjnym i nabij go ponownie.

Aby kontrolować zyski ze sprzedaży towarów z podatkami fiskalnymi, przejrzyj statystyki dotyczące towarów.


Czytaj więcej: