Jak zamknąć paragon bez zapłaty

Jak zamknąć paragon bez zapłaty

Zamknij paragon bez zapłaty, jeżeli personel popełnił błąd lub chcesz aby zamknąć rachunek na koszt lokalu.

Aby zamknąć paragon bez zapłaty:

  1. W otwartym paragonie na terminalu kliknij Opłać.
  2. W oknie płatności wybierz Zamknij bez opłaty i podaj powód: gość wyszedł, na koszt lokalu, błąd kelnera.
  3. Kliknij Zamknij bez opłaty.

💡 Aby sporządzić raport na terminalu mógł tylko administrator, ustaw wymagania hasła administratora w panelu administratora.

Aby to zrobić, na panelu administracyjnym wejdź w Ustawienia → Ustawienia bezpieczeństwa - Wymagaj hasła administratora przy: Zamknięciu rachunku, wybierz opcję Zawsze i zapisz zmiany.

Aby zamówienie nie było uwzględniane w przychodach, a towary i składniki wróciły do magazynu, Usuń błędne paragony.