Jak wyczyścić otwarte zamówienie

Jak wyczyścić otwarte zamówienie

Usuń artykuł w otwartym zamówieniu jednym przyciskiem, jeżeli kelner lub kasjer popełnił błąd lub gość wyszedł.

Aby wyczyścić otwarte zamówienie:

  1. W otwartym zamówieniu na terminalu kliknij ••• w lewym dolnym rogu.
  2. Wybierz Usuń zamówienie.

💡 Aby wyczyścić zamówienie mógł tylko administrator, ustaw wymaganie hasła w panelu administratora.

Aby to zrobić, w zakładce Ustawienia → Bezpieczeństwo - Wymagaj hasła administratora : Usunięciu artykułu wybierz Zawsze i zapisz zmiany.

Jeżeli gość dokonał płatności kartą lub voucherem, a kasjer lub kelner błędnie wybrał płatność gotówką, zmień metodę płatności na zamkniętym paragonie.


Czytaj więcej:

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?