Jak ponownie wydrukować zamknięty paragon

Jak ponownie wydrukować zamknięty paragon

Zobacz historię zamkniętych zamówień na terminalu i wydrukuj paragon fiskalny, jeżeli nie udało się jego wydrukować.

Aby wydrukować zamknięty paragon fiskalny:

  1. Otwórz kartę Historię paragonów w lewym górnym rogu terminala.
  2. Kliknij w prawym górnym rogu na Dzisiaj ▼ i wybierz datę w kalendarzu.
  3. Znajdź paragon według numeru, otwórz go i kliknij:
  • Paragon, aby wydrukować Nie-fiskalny paragon;
  • Paragon fiskalny, aby wydrukować paragon z artykułami i recepturami, na które ustalone zostały podatki fiskalne.

☝️ Nie można wydrukować paragon, który wcześniej był zafiskalizowany, aby sprawdzić status paragonów: otwórz Historię zamówień na terminalu.

💡 Obok paragonów znajduje się kolorowy wskaźnik, który pomaga szybko znaleźć zamówienie w archiwum:

  • szary wskazuje na paragon, w którym nie ma artykułów fiskalnych;
  • żółty oznacza zwrot paragonu fiskalnego na drukarce;
  • czerwony pokazuje, że paragon nie został wydrukowany, ten paragon można wydrukować, ponieważ jest on nie zafiskalizowany;
  • zielony wskazuje na to, że paragon został wydrukowany, tego paragonu nie można będzie wydrukować ponownie. 


💡 Aby ponownie wydrukować zamknięte paragony mógł tylko administrator, ustaw wymagania hasła administratora w panelu administratora.

Aby to zrobić, w zakładce Ustawienia → Bezpieczeństwo - Wymagaj hasła administratora : Pokaż historię zamówień wybierz Zawsze i zapisz zmiany.

Jeżeli gość dokonał płatności kartą lub voucherem, a kasjer lub kelner błędnie wybrał płatność gotówką, zmień metodę płatności na zamkniętym paragonie.


Czytaj więcej:

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?