Jak zautomatyzować dostawę zamówień w lokalu

Jak zautomatyzować dostawę zamówień w lokalu

W celu poszerzenia kanałów dostarczenia usług oraz zwiększenia dochodów, wprowadź dostawę produktów twojej restauracji.

Żeby to zrobić ustaw standardy pracy z dostawą, wprowadź zamówienie na terminalu oraz przekaż zamówione produkty kurierowi.

Funkcja dostawy jest dostępna w taryfie Mini, Business i Pro.

Ustawienia standardów dostawy

Aby włączyć możliwość pracy z dostawą oraz dostosować ustawienia do twojej restauracji:

 1. Otwórz zakładkę Ustawienia → Dostawa w panelu administracyjnym. Włącz przycisk obok “Pracować z dostawą”.

 2. Wybierz podatek dostawy, który zostanie zastosowany do zamówienia 

 3. Zaznacz pole Użyj statusów zamówień:
  „Gotowe” — aby zaznaczyć na terminalu przygotowane dania, a w panelu administracyjnym kontrolować czas pakowania zamówienia i szybkość z jaką kurier odbiera go z lokalu;
  „Dostarczony” — aby wybrać czas dostawy zamówienia na terminalu oraz kontrolować prędkość kurierów w panelu administracyjnym.

 4. W zakładce Wydrukować paragon fiskalny wybierz jedną z opcji.

 5. Napisz nazwę, ustaw wartość oraz standardowy czas obsługi. W bloku Region i taryfy dostawy kliknij + Dodaj strefę, aby utworzyć listę stref, do których planujesz dostarczać zamówienia.

💡 Domyślnie ustawiliśmy 60-minutowy czas dostawy. Jeśli klient nie otrzyma zamówienia w ciągu godziny, w zakładce Statystyki → Pracownicy → Kurierzy zobaczysz czas opóźnienia.

      6. Naciśnij Zapisz.


Przyjmowanie zamówienia na terminalu

Aby wprowadzić zamówienie z dostawą na terminalu:

 1. Otwórz aplikację Poster i wprowadź PIN.

 2. W lewym górnym rogu kliknij Nowe zamówienie i wybierz typ zamówienia Dostawa.

 3. W zakładce Rachunek wybierz produkty.

 4. W zakładce Dostawa wpisz adres dostawy, wybierz metodę płatności, czas dostawy oraz kuriera

  💡 Aby na terminalu pojawiły się wskazówki po wprowadzeniu adresu dostawy, a kurierzy automatycznie otrzymywali powiadomienia o nowych zamówieniach, podłącz aplikację „Poster Kurier”. Jeżeli klient nie zna swojego dokładnego adresu, w polu Ulica i numer domu zacznij wpisywać nazwę miejsca dostawy — Poster znajdzie jego na mapie. Na przykład, nazwa klubu sportowego lub centrum biznesowego.

 5. W zakładce Klient, można wybrać klienta dla którego jest realizowane zamówienie z dostawą.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj w prawym górnym rogu, aby dodać klienta do zamówienia.

 💡 Jeśli wpiszesz adres w zakładce Klient, zostanie on przeniesiony do zakładki Dostawa. Pomoże Ci to przechowywać wiele adresów klientów i zaoszczędzić czas podczas przyjmowania zamówienia dostawy.

💡 Możesz wprowadzać dane w dowolnej kolejności, pracując z zakładkami Rachunek, Klient i Dostawa. Pozwala to na większą elastyczność w komunikowaniu się z klientami podczas składania zamówień na dostawę.


💡 Jeśli straciłeś zasięg Internetu w lokalu, praca się nie zatrzyma: przyjmuj zamówienia na dostawę, drukuj paragony i wysyłaj zawówienia do kuchni.

☝️ Ograniczenia pracy w trybie offline:
• Na terminalu kasjera nie pojawią się żadne wskazówki z ulicami i numerami domów, aby dostarczyć zamówienia.
• Kurierzy nie otrzymają powiadomienia o nowych zamówieniach w aplikacji „Poster Kurier”. Ale zamówienia będą przechowywane na terminalu, a po przywróceniu dostępu do Internetu automatycznie pojawią się na smartfonach kurierów.

Wybór kuriera i dostawa zamówienia do klienta

Aby wybrać kuriera oraz oddać mu gotowe zamówienie:

 1. W lewym górnym rogu kliknij na Zamówienia, żeby zobaczyć listę zamówień.

 2. W kolumnie Czas dostawy zobaczysz kolorowy wskaźnik odliczającym czas dostawy w zamówieniach.

💡 Aby ustawić więcej niż 60 minut na obliczanie czasu dostaw i opóźnień, zmień standard czasu obsługi w zakładce Ustawienia → Ogólne.

      3. W kolumnie Status zobaczysz faktyczny czas realizacji zamówienia od momentu kiedy zostało wprowadzone na terminalu.

      4. Naciśnij Wyślij, jeżeli wysyłasz zamówienia na kuchnię.

      5. Naciśnij Przygotowane, jeżeli korzystasz ze statusu Gotowe w celu analizy czasu i prędkości pakowania zamówień, które są odbierane z lokalów przez kurierów.

      6. Wybierz kuriera i naciśnij Dostarczyć w momencie, gdy oddajesz zamówienie kurierowi. Status zamówienia na W drodze.

💡 Aby kontrolować pracę kurierów, kliknij w górnym menu W drodze.

      6. Gdy kurier dostarczy zamówienie i wróci do lokalu z pieniędzmi, zamknij zamówienie. Żeby to zrobić kliknij Przejdź do płatności.

💡 Aby kontrolować pracę kurierów, kliknij w górnym menu W drodze.

Gdy kurier dostarczy zamówienie i wróci do lokalu z pieniędzmi, zamknij zamówienie. Żeby to zrobić kliknij Przejdź do płatności.

💡 Kurierem domyślnie jest właściciel. Dodaj dodatkowe stanowisko w panelu administracyjnym albo w zakładce Dostęp → Stanowiska, kliknij Edytuj obok już dodanych stanowisk oraz w sekcji Dostęp do aplikacji zaznacz pole Kurier.


💡 Żeby na zamówieniu drukował się adres dostawy w prawym górnym rogu wejdź w Funkcje → Urządzenia, i zaznacz Rachunek oraz działy do których chcesz drukować zamówienia.


Czytaj więcej: