Jak sporządzić raport sprzedaży na terminalu

Jak sporządzić raport sprzedaży na terminalu

Aby monitorować sprzedaż towarów, zrób i przejrzyj raport sprzedaży na terminalu. Jest to tabela z liczbą i wartością sprzedanych dań, z uwzględnieniem rabatów i metod płatności.

Aby sporządzić raport sprzedaży na terminalu:

  1. Kliknij w prawym górnym rogu na ≡ , na samym dole wybierz Sporządź raport.
  2. Wybierz datę i godzinę okresu sprawozdawczego.
  3. W polu kasjer z rozwijanej listy wybierz:
  • Wszyscy kelnerzy, aby zobaczyć sprzedaż personelu w wybranym okresie;
  • Nazwisko pracownika, aby sporządzić raport sprzedaży dla jednego kelnera.

      4. Włącz Sprzedaży wg artykułów, aby zobaczyć w raporcie nazwę, ilość i wartość towarów sprzedanych przez kelnerów.

      5. Kliknij Sporządź raport.

      6. Kliknij w prawym górnym rogu Drukuj, aby wydrukować raport na drukarce.

☝️ Aby zobaczyć w raporcie kwotę, która powinna być w kasie na koniec zmiany, podczas sporządzania raportu na terminalu, wybierz daty i godziny zmian kasowych, a nie dni kalendarzowych.


💡 Aby sporządzić raport na terminalu mógł tylko administrator, ustaw wymagania hasła administratora w panelu administratora.


💡Jeśli korzystasz z E-Wallet, sprawdź w raporcie na terminalu, o jaką kwotę klienci zasilili swoje konta E-Wallet.


Aby to zrobić, na panelu administracyjnym wejdź w Ustawienia → Ustawienia bezpieczeństwa - Wymagaj hasła administratora przy: Wykonaniu raportu, wybierz opcję Zawsze i zapisz zmiany.


Aby dowiedzieć się, jakie towary i receptury nie cieszą się popytem klientów i przynoszą lokalu do 5% przychodów, zrób analizę ABC.

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?