Jak tworzyć raporty okresowe, dobowe oraz miesięczne przez drukarkę fiskalną

Jak tworzyć raporty okresowe, dobowe oraz miesięczne przez drukarkę fiskalną

Raport okresowy (X) - Umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu. Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w podanym okresie oraz ich podsumowanie. 

Wyróżniane są dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

  • Pełny - fiskalny raport okresowy zawierający wszystkie raporty dobowe z danego okresu.
  • Podsumowanie -  raport fiskalny mający formę samego podsumowania z danego okresu.

Raport dobowy (Z) - Podstawowy raport fiskalny, który należy wykonywać na zakończenie każdego dnia, w którym nastąpiła sprzedaż. Na raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.

Wydrukuj raport dobowy przed zamknięciem zmiany przed północą.

☝️ Raport dobowy (Z) należy wykonać w ciągu 24 godzin od pierwszej płatności fiskalnej lub transakcji, w przeciwnym razie drukarka fiskalna zostanie zablokowana i nie wydrukuje paragonów fiskalnych.

Raport miesięczny - Odmiana raportu okresowego umożliwiająca odczyt informacji za dany miesiąc.

Wyróżniane są dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

  • Pełny - fiskalny raport okresowy miesięczny zawierający wszystkie raporty dobowe wykonane w tym miesiącu
  • Podsumowanie – raport fiskalny mający formę samego podsumowania z danego miesiąca

Aby wykonać raport, należy:

  1. Użyć klawisza "" w celu wejścia do menu drukarki.
  2. Ponownie użyć "" klawisza , aby wybrać „1 Raporty”. W ten sam sposób należy wybrać i zatwierdzić pozycję „1 Raporty fiskalne”
  3. Wybierz odpowiedni raport, który chcesz wydrukować. 
  4. Wybierz Typ raportu , jeżeli jest to potrzebne oraz zatwierdź datę. Jeżeli data jest poprawna, należy zatwierdzić ją klawiszem "" .

☝️ Data musi być zgodna ze stanem faktycznym.

Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na każdym etapie ustawiania parametrów można zrezygnować z jego wykonania i opuścić menu. W tym celu należy nacisnąć klawisz ←.


Czytaj więcej: