Jak dodać lub usunąć mapę stolików

Jak dodać lub usunąć mapę stolików

Dodaj mapę sali do terminalu kelnera, aby pracować z kilkoma piętrami zakładu lub letnim tarasem.

Aby dodać salę:

  1. Kliknij UstawieniaOgólne w panelu administracyjnym.
  2. Wybierz Pokaż mapę sali.
  3. Kliknij Ustawienia - Stoliki, wybierz opcję Sala Główna, a następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Dodaj salę.
  4. Nazwij nową salę i przypnij ją do lokalu.
  5. Dodaj stoły do mapy sali.
  6. Kliknij Zapisz.

Aby usunąć salę, która już nie działa:

  1. Na karcie UstawieniaStoliki kliknij salę główną i wybierz salę, którą chcesz usunąć.
  2. Kliknij Edytuj obok nazwy hali, a następnie usuń w oknie edycji.

☝️ Jeśli w hali znajdują się otwarte paragony, nie można ich usunąć ani przenieść do innego lokalu. W takim przypadku zamknij paragony na terminalu i usuń salę.