Jak wyświetlić statystyki sprzedaży według kategorii

Jak wyświetlić statystyki sprzedaży według kategorii

Aby kontrolować obroty brutto, zyski i koszty sprzedanych dań, przejrzyj statystyki sprzedaży według kategorii.

Aby zobaczyć statystyki sprzedaży według kategorii:

  1. Kliknij StatystykiKategorie w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij na kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
  3. Wybierz z listy rozwijanej kategorię produktów i receptur.
  4. Wybierz lokal, jeśli masz kilka.
  5. Sprawdź wagę i liczbę sprzedanych dań, koszt, przychody, zysk i koszt żywności.
  6. Kliknij w prawym górnym rogu ⿲, aby wyświetlić kolumnę obroty brutto według kategorii.
  7. Kliknij na nazwę kolumny, w której chcesz posortować dane.

💡 Kliknij Eksportuj, aby pobrać arkusz kalkulacyjny Excel ze statystykami sprzedaży według kategorii produktów i receptur lub kliknij Drukuj, aby wydrukować raport według kategorii.

💡 Aby dowiedzieć się, jakie dania w kategorii są lepsze według klientów, kliknij nazwę kategorii aby Poster pokazał wykres sprzedaży.

Aby kelner mógł szybko znaleźć popularne potrawy, zmień kolejność kategorii na terminalu.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?