Jak wyświetlić statystyki sprzedaży według kategorii

Jak wyświetlić statystyki sprzedaży według kategorii

Aby kontrolować obroty brutto, zyski i koszty sprzedanych dań, przejrzyj statystyki sprzedaży według kategorii.

Aby zobaczyć statystyki sprzedaży według kategorii:

  1. Kliknij StatystykiKategorie w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij na kalendarz w prawym górnym rogu i wybierz okres sprawozdawczy.
  3. Wybierz z listy rozwijanej kategorię produktów i receptur.
  4. Wybierz lokal, jeśli masz kilka.
  5. Sprawdź wagę i liczbę sprzedanych dań, koszt, przychody, zysk i koszt żywności.
  6. Kliknij w prawym górnym rogu ⿲ Kolumny, aby wyświetlić kolumnę obroty brutto według kategorii.
  7. Kliknij na nazwę kolumny, w której chcesz posortować dane.

💡 Kliknij Eksportuj, aby pobrać arkusz kalkulacyjny Excel ze statystykami sprzedaży według kategorii produktów i receptur lub kliknij Drukuj, aby wydrukować raport według kategorii.


💡 Aby dowiedzieć się, jakie dania w kategorii są lepsze według klientów, kliknij nazwę kategorii aby Poster pokazał wykres sprzedaży i wykres raportu sprzedaży według typów zamówień: W lokalu, Na wynos, Dostawa.


Aby kelner mógł szybko znaleźć popularne potrawy, zmień kolejność kategorii na terminalu.