Kitchen Kit: System komunikacji z kuchnią (KDS)

Kitchen Kit to aplikacja na urządzenia z systemem Android, która jest nowoczesną alternatywą dla drukarek bonowych na kuchni. Aplikację zainstaluj na tablecie lub monitorze dotykowym i usprawnij realizację zamówień w Twoim lokalu. Jak to działa? Kelner przyjmuje zamówienie na terminalu, ustala kolejność przygotowywania poszczególnych dań, dodaje komentarze i zamówienie wysyła bezpośrednio na urządzenie na kuchni. Pracownicy kuchni zaznaczają początek i koniec przygotowywania dań. Usprawniasz w ten sposób komunikację pomiędzy kelnerami i kuchnią, co pozytywnie wpływa na cały proces realizacji zamówienia.

kitchen kit card

Dostęp do receptury

Przepis każdego dania — jednym dotknięciem.

technological card

Powiadomienia dla kelnerów

Gdy potrawa będzie gotowa — do terminalu zostanie wysłane powiadomienie.

Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?