Jak utworzyć dodatkowe konto finansowe

Jak utworzyć dodatkowe konto finansowe

Aby prowadzić ewidencję środków pieniężnych, w Poster dla każdego lokalu utworzono trzy obowiązkowe konta: gotówkowe, bezgotówkowe i rachunek do pobrania gotówki.

Szuflada kasowa - jest to konto, na które automatycznie trafiają wpływy z zamówień, które zostały opłacone gotówką.

Na konto bankowe trafiają wpływy z paragonów, które zostały opłacone kartą kredytową przez terminal płatniczy.

Sejf - jest to rachunek do pobrania gotówki. Po zebraniu przychodów po zakończonym dniu, przesuwa się między kontami "Szuflada kasowa" → "Sejf", a na koncie "Szuflada kasowa" pozostają rozmienione pieniądze lub 0.

Wszystkie te konta są powiązane z lokalem. Dochód gotówkowy i bezgotówkowy oraz kwoty inkasacji automatycznie trafią na konta po zamknięciu zmiany kasowej.

Aby utworzyć dodatkowe konto pieniężne:

  1. Kliknij kartę FinanseKonta w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.
  3. Wpisz nazwę konta.
  4. Wybierz walutę i typ konta: Konto bezgotówkowe, karta bankowa lub gotówka.
  5. W polu Saldo początkowe określ saldo na koncie w danym momencie
  6. Kliknij Zapisz.

☝ Aby po zamknięciu zmiany kasowej utarg ze sprzedaży został zaksięgowany na dodatkowych rachunkach, nie zapomnij powiązać ich z lokalem.
Aby to zrobić, otwórz Dostęp → Lokal, obok lokalu kliknij Edycja i w bloku Finanse dopasuj rachunek bezgotówkowy, gotówkowy i konto do poboru należności, które utworzyłeś.


☝️ Jeśli usuniesz konto, transakcje na nim zostaną przeniesione do kosza.


Aby rejestrować wydatki, przychody i przelewy między kontami, dodaj kategorie transakcji.