Jak importować dostawy

Jak importować dostawy

Aby szybko dodać menu w Poster, zaimportuj składniki, a następnie skomponuj z nich receptury i półprodukty.


Aby uzyskać szablon tabeli, wyeksportuj receptury lub pobrać przykład. Następnie zaimportuj tabelę z recepturami w Poster.


Aby zaimportować receptury:

  1. Kliknij Skład → Dostawy w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij w prawym górnym rogu na ••• i wybierz Import towarów.
  3. Kliknij przycisk Pobierz, aby wybrać tabelę produktów na komputerze i przesłać ją do Poster.
  4. Kliknij Rozpocznij import.
  5. Dopasuj pola Nazwa, Kategoria, Sklep, Kod kreskowy, Typ, Cena, Waga produktu i Podatek do kolumn tabeli.
  6. Kliknij Sprawdź dane.
  7. Jeśli wszystko jest poprawne, kliknij przycisk Importuj.

☝️ Sprawdź, czy nazwy produktów i składników są takie same w Poster i w tabeli importu. Dodaj nowe produkty w zakładce menu → artykuły i menu → składniki.


☝️ Aby zaimportować materiały, upewnij się, że ładujesz tabelę w formacie CSV, XLS lub XLSX.


🚧 W mobilnej wersji panelu administracyjnego nie można importować danych.
Dopóki trwa przygotowywanie aktualizacji, możesz wgrać tabelę z dostawami gości za pomocą swojego komputera w web wercji panelu administracyjnego.


Aby dodać dostawy do magazynu w pudełkach lub opakowaniach, użyj opakowań.Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?