Jak importować bazę klientów i ich bonusy

Jak importować bazę klientów i ich bonusy

Aby szybko dodać w Poster listę gości i ich bonusy, należy importować klientów

☝️Aby uzyskać Szablon tabeli, wyeksportuj listę klientów. Następnie zaimportuj tabelę z danymi gości i ich bonusami do Poster.

☝️Utwórz co najmniej jedną grupę klientów, aby zaimportować listę gości i skonfigurować uwzględnienie rabatów i bonusów.

Aby zaimportować bazę klientów i ich bonusy:

  1. Kliknij Marketing → Klienci w panelu administracyjnym.
  2. Kliknij w prawym górnym rogu na * * * i wybierz Import towarów.
  3. Kliknij przycisk Pobierz, aby wybrać tabelę produktów na komputerze i przesłać ją do Poster.
  4. Kliknij Rozpocznij import.
  5. Dopasuj pola Nazwa, Kategoria, Sklep, Kod kreskowy, Typ, Cena, Waga produktu i Podatek do kolumn tabeli.
  6. Kliknij Sprawdź dane.
  7. Jeśli wszystko jest poprawne, kliknij przycisk Importuj.

Aby członkowie programów lojalnościowych otrzymywali zniżki i gromadzili bonusy, skorzystaj z kart rabatowych.


Zaloguj się do Poster

Zapomniałeś nazwy swojej subdomeny w Poster?