Jak ustawić konfiguracje bezpieczeństwa

Jak ustawić konfiguracje bezpieczeństwa

Wybierz czynności, które na terminalu może wykonać tylko administrator. Aby to zrobić, zmień konfigurację bezpieczeństwa w panelu administracyjnym.

Aby ustawić konfiguracje bezpieczeństwa:

 1. Kliknij Ustawienia → Bezpieczeństwo w panelu administratora.
 2. W polu Wymagaj hasła administratora przy wybierz czynności, których nie można wykonać bez potwierdzenia administratora:
 • W polu podczas Usunięcia artykułów z listy wybierz, czy kelnerzy mogą usuwać posiłki z zamówienia. Na przykład, jeżeli paragon bonowy jest już wydrukowany;
 • W polu przy Dodaniu rabatu określ, czy kelnerzy mogą dodawać zniżki na terminalu, jeżeli paragon jest już wydrukowany dla gościa;
 • W polu W przypadku anulowania promocji wybierz Zawsze, aby tylko administrator mógł anulować bonusy lub rabaty na towary;
 • W polu podczas Wykonania raportu sprzedaży, aby liczba i wartość towarów sprzedanych przez kelnerów nie mogła być oglądana bez hasła administratora;
 •  W polu przy Zrealizowaniu transakcji fiskalnej wybierz Zawsze, aby wpłacać lub odbierać pieniądze z kasy mógł tylko administrator;
 • W polu podczas Drukowania raportów dobowych lub okresowych wybierz opcję Zawsze, aby wymagać hasła administratora podczas drukowania raportów;
 • W polu Podczas dzielenia rachunku pomiędzy Gości wybierz, czy kelnerzy mogą obliczyć gości osobno lub wybrać różne metody płatności. Na przykład, jeżeli paragon bonowy już jest wydrukowany;
 • W polu przy Zamknięciu rachunku wybierz, czy kelnerzy mogą przyjmować płatności od Gości lub zamykać paragon bez zapłaty. Na przykład, aby traktować zamówienie klienta na koszt firmy;
 • W polu przy Dodawaniu klienta na terminalu wybierz opcję Zawsze, aby tylko administrator mógł dodawać na terminalu nowych gości do listy klientów;
 • W polu Pokaż historię zamówień wybierz opcję, czy kelnerzy mogą przeglądać historię zamkniętych zamówień na terminalu, filtrować ich według sposobu płatności i drukować paragony fiskalne i nie fiskalne z historii;
 • W polu przy Dodawaniu dostawy na terminalu wybierz opcję Zawsze, aby tylko administrator mógł dodawać towary do magazynu.

      3. Kliknij Zapisz.

💡 Aby zastosować wprowadzone konfiguracje bezpieczeństwa, uruchom ponownie terminal. Aby to zrobić, zamknij i ponownie otwórz aplikację.

💡Jeśli nie pamiętasz hasła administratora, sprawdź lub zmień je w polu Hasło administratora.

Aby wybrać sekcje panelu administracyjnego, do których można uzyskać dostęp dla pracowników, należy przypisać im stanowiska.