Jak zmienić wzór paragonu

Jak zmienić wzór paragonu

Aby zmienić wzór paragonu:

 1. Kliknij kartę UstawieniaRachunek w panelu administratora.
 2. W punkcie Automatyczny wydruk rachunku przy zamknięciu zamówienia usuń zaznaczenie, aby na terminalu w oknie płatności zamówienia punkt Wydrukować paragon znajdował się w pozycji wyłączonej.
 3. W polu Drukuj numer paragonu usuń ten punkt, aby na paragonie nie było pola "numer paragonu".
 4. W punkcie Drukuj komentarz do paragonie zaznacz pole, aby wydrukować komentarz pracownika na paragonie. Na przykład, wdzięczność za zakupy.
 5. Dodawaj telefon i adres klienta na rachunku zaznacz to pole, aby informacja z karty klienta została wydrukowana na paragonie. Na przykład, aby kurierzy wiedzieli, pod jakim adresem dostarczyć zamówienie.
 6. Kliknij Dodaj jeszcze jedno życzenie, aby napisać nowe życzenia. Jeśli nie chcesz drukować na paragonie życzeń i porad, usuń zaznaczenie pola wyboru Drukuj hasła lub życzenia.
 7. Wybierz Drukuj hasło do Wi-Fi, aby pokazać gościom nazwę sieci i hasło do Wi-Fi swojego lokalu.
 8. W punkcie Drukuj adres zaznacz pole wyboru i wypełnij informacje takie, jak  Miasto, Kod Pocztowy, Adres i telefon, aby wydrukować kontakty lokalu na paragonie.
 9. W polu Język rachunku wybierz z listy rozwijanej język wyświetlania.
 10. Kliknij Drukuj na rachunku oraz wybierz z rozwijanej listy: Jeśli wszystkie lokale na Twoim koncie w Poster mają takie same nazwy, wybierz opcję „Nazwa firmy” (można to zmienić w sekcji Ustawienia → Ogólne). Jeśli nazwy są różne, wybierz opcję "Nazwa lokalu" (Dostęp → Lokale).
 11. Kliknij Zapisz.
 12. Uruchom ponownie terminal. Aby to zrobić, zamknij i ponownie otwórz aplikację.

☝️Nie można zmienić czcionki ani rozmiaru tekstu na paragonie.

☝️ Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wydrukować logo lokalu na paragonie, w zakładce Ustawienia → Ogólne załaduj obraz w fornacie JPEG, PNG lub GIF. Rozmiar pliku - do 5 MB.

Aby monitorować szczegółową historię każdego paragonu, ich liczbę w danym okresie, przejrzyj statystyki paragonów.